22.10.2015 – 2015/7 TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlarda 5 Yeni Proje Çağrısı
“1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Enerji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Otomotiv öncelikli alanlarında 5 adet yeni çağrı 20 Ekim 2015 tarihinde açılmıştır.

TÜBİTAK tarafından "1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlardaki projelerin desteklenmesi amacıyla, 21 adet yeni çağrı açılmış ve çağrıların 14 Aralık 2015’te kapanacağı duruyulmuştu. Bu çağrılara ek olarak, 20 Ekim 2015 tarihinde 5 adet yeni çağrı açılmıştır.

Çağrı Konuları:

1511 Programı kapsamında açılan çağrılar ile aşağıdaki tabloda belirtilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji ve Otomotiv öncelikli alanlarında ve çağrı kapsamında belirlenen konu ve öncelikler doğrultusunda hazırlanan projeler desteklenecektir.

Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşulları her bir çağrı özelinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından yayınlanmıştır.

Öncelikli Alan

Konu

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT)

1511-BIT-GOMS-2015-2 Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları

ENERJİ

1511-ENE-EVKN-2015-2 Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalarda Enerji Tasarrufu için Gerekli Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

1511-ENE-KOMR-2015-2 Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler

OTOMOTİV

1511-OTO-GOMS-2015-2 Elektronik Kontrol Üniteleri

1511-OTO-AKUT-2015-2 "Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Araç Bileşenlerinin Üretimi ve Geliştirilmesi

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar:

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Başvuruları:

Yayınlanan son 5 çağrı için proje başvuruları 12 Kasım 2015’te alınmaya başlanacaktır. Başvurular 21 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

Başvurular eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilmekte olup, proje dokümanı gönderimi için ön kayıt işlemleri 7 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

Destek Kapsamı:

Desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda yer almaktadır.

Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenmektedir.

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Destek Oranları:

Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır. Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir. Ayrıca, desteklenen projeler için TÜBİTAK’tan transfer ödemesi (ön ödeme) alınabilecektir.

Daha fazla bilgi için çağrıların detaylarına TÜBİTAK’ın resmi web sayfasından aşağıdaki bağlantı yoluyla erişebilirsiniz.

TÜBİTAK 1511 Programı Çağrıları

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı

ozlem.elver@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 22

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?