Kategoriler
Ş.A. YMM

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE GENELİNDE 01 TEMMUZ 2020 AYINDAN İTİBAREN BAŞLADI

Sirküler No: 3083

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin birleştirilmesi ile ilgili hususlar 17.08.2016 tarih 1897 nolu, 22.03.2017 tarih, 2033 nolu, 21.01.2020 tarih, 2852 nolu, 27.01.2020 tarih, 2861 nolu,  sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Ağustos 2020 ayında yaptıkları duyuruda   01.07.2020 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirme uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Duyurular ile yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

– Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,

– Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,

– Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti (2.943,-TL) geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri (294,30 TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Uygulama ile ilgili kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GİB ve SGK duyurularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200805_11

https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/17861

Pilot iller dışında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni yeni verecek olacak işveren veya yetkililerinin uygulamada sorun yaşamamaları için yukarıdaki kılavuzları ve diğer hususları gözden geçirmelerini, cezalı duruma düşmemeleri için Temmuz 2020 ayına ait Muhtasar ve  Prim Hizmet Beyannamelerini beyanname verme süresi olan 26 Ağustos 2020 tarihinden önceki haftalarda kuruma göndermelerini, onay aşamasında beyannamelerini onaylamayanların sistemde gözüken sorunları beyanname verme dönemine kadar çözerek beyannamelerini e-beyanname kapsamında Kuruma göndermelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE UZATILDI

Sirküler No: 3008

5510 sayılı Kanunun Ek 17.inci maddesi kapsamında işverenlerin geriye yönelik teşvik değişiklik taleplerine ilişkin düzenleyecekleri APHB’lerin Kuruma gönderilme süresinin uzatılmasına ait Kurumun 41481264-207.02-E.6383458 sayılı, 01.06.2020 tarihli GENEL YAZISI’yla yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Genel yazıdaki açıklamalar kapsamında;

-5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı
ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için;

Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi (01.06.2020) itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve  prim hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmeleri gerekir.

-5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; 

2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekir. 

2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 30.06.2020 tarihinden sonra “e-SGK
/ İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma gönderecekleri
iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri
işleme alınmayacaktır.

Genel yazıdaki açıklamalar kapsamında olan teşviklerden geriye doğru yararlanacak  işveren veya yetkililerinin 30.06.2020 tarihine kadar bildirimlerini Kuruma yapmalarını öneririz.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 2960

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan nakdi ücret desteği ödeme usul ve esasları ile ilgili Kurumun 22.04.2020 tarihli duyurusunun önemli hususları aşağıdadır. 

Başvuru esasları

1-)  17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan işçiler bakımından;

a) Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılacaktır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

b) 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilmelidir.

c) Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin ikinci fıkradaki süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir. Ayrıca 17.4.2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekir.

ç) İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirmelidir.

2-) 4447/51.inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından;

a) 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir.

b) 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilecektir.

Hak kazanma şartları

1-) 17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

a) 17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından başvuru esasları maddesindeki gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.

2-) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar,  birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için  eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.
3-) 15.3.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi  (17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay) geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.

4-) 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik  ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaklar.

Ödeme süresi ve ödeme tutarı.
1-) Nakdi ücret desteğinin süresi, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17.4.2020-17.7.2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreleri kapsar.

2-) 15.3.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin süresi, 17.4.2020-17.7.2020 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreleri kapsar.

3-) Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül edecektir.

4-) Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere ödeme kanalları yoluyla işçinin kendisine ödenecektir.

5-) Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanır. Bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenecektir. İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamaz. 

İşbirliği ve koordinasyon

1-) Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemler SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülecektir.

2-) SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirecektir. İŞKUR’da bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ilgililerin hesabına yatırmaya başlayacaktır.

Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200422_01

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Kuruma bildirimi olan/olacak işveren ve yetkililerinin söz konusu hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI / AYLIK VE ÜÇ AYLIK KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2957

KONU:  2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 21.04.2020 tarihli duyurusu kapsamında;

23.04.2020 tarihi gece 00.00’dan itibaren 26.04.2020 tarihi 00.00’a kadar 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı,  24.4.2020 Cuma günü de sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle,   tüm Türkiye’de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27.4.2020 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.  

Uzatma ile ilgili duyuruya http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/8e2218a7-e1c1-4f21-8b16-f0cdea5d1398/duyuru_21042020_01.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=8e2218a7-e1c1-4f21-8b16-f0cdea5d1398 linkten ulaşabilirsiniz.

 

KONU: AYLIK VE ÜÇ AYLIK KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 129 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

SİGORTA PRİM MATRAHINA DAHİL EDİLECEK/EDİLMEYECEK KAZANÇLAR

Sirküler No: 2940

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun prime esas kazançlar başlığı altında yer alan 80.inci maddesi ile yine aynı kanunun 4/1-(a) maddesi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının aşağıdaki şekilde belirleneceğini hüküm altına alınmıştır.

a- Prime esas kazançların hesabında;

1- Hak edilen ücretlerin,

2- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınacaktır.

b- Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurum’ca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c- (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer Kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Kanun’un uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.

PRİME ESAS KAZANCA DÂHİL EDİLMEYECEK KAZANÇLAR

01.09.2012 tarih 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği’nde değinilmiş olup prime tabi tutulmayacak kazançları sınıflandıracak olursak;

  • Ayni Yardımlar: İşverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dâhil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin kömür parası, yağ parası, un parası, elbise- ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir.
  • Görev Yollukları: Görev 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3.üncü maddesinde açıklanmış olup bahsi geçen maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamında sayılmaktadır. Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.
  • Kasa Tazminatı: İşyerlerinde para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara muhtemel açıkları kapatmak amacıyla işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, ücret niteliğinde sayılamayacağından, prime esas kazançtan istisna tutulması gerekmektedir. 
  • Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları, Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Keşif Ücreti, İhbar Tazminatı gibi.

Prime tabi olan ve olmayan kazançlar listesine Kurumun aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/prime_esas_kazanc_miktarlari/prime_esas_kazanc_miktarlari

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAZI KİŞİ VE SEKTÖRLERDE 2020 YILI MART, NİSAN VE MAYIS AYLARI PRİMLERİ ÖDEMESİ 6’ŞAR AY ERTELENDİ.

Sirküler No: 2932

Kurumun 02.04.2020 tarihli, Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Konulu GENEL YAZISI ve 02.04.2020 tarihli, Prim Ödeme Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında DUYURU’su kapsamında;

24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:518) uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

1-) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,

 2-) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

(Vergi Usul Kanunu Sıra No:518 Tebliğde faaliyet gösteren mükellefler)

Söz konusu Tebliğdeki işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

3-) Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:         

 –  2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,

– 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

 – 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta
primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile
yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Söz konusu DUYURU’ya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20200402_51 linkten,  GENEL YAZI’ya ise SGK Mevzuatı/Kamu Mevzuat Sistemi/Genel Yazılar kısmından ulaşabilirsiniz.

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

SİGORTALI OLANLARIN İŞ KAZASI GEÇİRDİKLERİ GÜNÜN KURUMA HİZMET OLARAK BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 2640

Sigortalıların iş kazası geçirdikleri günün Kuruma hizmet olarak bildirilmesi ile ilgili hususlar  Kurumun 24.04.2019 tarihli, 2019-09 nolu Genelgesinde açıklanmıştır.

Genelgedeki açıklamalar kapsamında;   

5510 sayılı (SGK) Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdine dayalı çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirdikleri günün işverenleri tarafından (Geçici iş göremezlik belgesi olması hali de dahil olmak üzere) Kuruma hizmet olarak bildirilmelidir.

Örnek uygulamalar aşağıdadır.

Örnek 1-

01.04.2019 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı aynı gün iş kazası geçirmiş ve 40 gün geçici iş göremezlik belgesi verilmiştir. Bu sigortalı için iş kazası tarihinde hizmet akdi başlamış olduğundan işverence 2019 yılı Nisan ayında en az bir günlük hizmet bildirilmelidir.

Örnek 2-

21.11.2017 tarihinden itibaren çalıştığı işyerinde 04.05.2019 tarihinde iş kazası geçiren sigortalı, 22.05.2019 tarihinde vefat etmiştir. İşverence bu sigortalı adına 2019 yılı Mayıs ayı için en az 4 günlük hizmet bildirilmelidir.

İşyerinde iş kazası olan/olacak işveren ve yetkililerinin gelecekte sorunlarla karşılaşmamaları için iş kazası geçirilen günün çalışan açısından hizmet olarak sayması ve aylık prim ve hizmet belgesinde mutlaka Kuruma bildirmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YARGITAY, EŞİNİN YANINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞAN KADININ SİGORTALI SAYILAMAYACAĞINA KARAR VERDİ

Sirküler No: 2635

Günümüzde eşlerine ait iş yerinde kendilerini sigortalı göstererek prim günlerini doldurmak suretiyle emeklilik hayali kuran ev hanımları olduğu bilinmekte olup, fiilen çalışma olmayan bu tip sigortalılıklar sahte sigortalılık olarak kabul edilmektedir. Sahte sigortalılık ile ilgili hususlar 13.08.2012 tarihli, 1273 nolu, 06.12.2016 tarihli, 1968 nolu ve 05.09.2017 tarih ve 2118 nolu sirkülerimizde açıklanmıştır. Söz konusu sirkülerimizdeki açıklamalarımıza ilaveten ev hanımlarının eşlerine ait işyerlerinde çalışmalarıyla ilgili mahkemenin ve Yargıtay’ın vermiş olduğu karar özeti aşağıdadır.

Davanın özeti;

Emeklilik hayali kuran ev hanımı, eksik olan prim gün sayısının dolması için eşine ait PVC üretim atölyesinde kendisini sigortalı göstermiş. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, işyerinin kapanma işlemlerinin yapıldığı 2014 yılında yaptıkları kontrollerde, patronun eşinin 2005 ile 2006 yılları arasında işyerinde sigortalı gösterildiğini ortaya çıkarmıştır. Belirtilen dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan SGK, sağlık yardımının iade edilmesini istemiştir.  Sigortalı kadın ve eşi, çağrıya kulak asmayınca icralık olmuştur. Eşinin yanında ücretsiz olarak çalıştığını anlatan kadın, 1.500 lirayı SGK’ya ödemiş olup, Kurumca kadının eşinin PVC doğrama atölyesinde çalıştığı sürelerin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle sigortalıkları ve sigorta günleri iptal edilmiştir.

Dava sonucu mahkeme kadını haklı bulmuştur. Temyizde Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerektiğine vurgu yapmış olup,  Kararda,  “Yasada, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir.” hükmü gereği mahkeme kararını bozmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında eşlerine ait işyerinde sigortalı olan, fiilen çalışmayan ve ücret almayan kadınların sigorta günlerinin iptal olmaması ve yararlanmış oldukları sağlık hizmet tutarlarının geri alınmaması için eşlerinin işyerlerinde çalışacak kadın veya erkeklerin, çocukların; 

1-) İşyerinde hizmet akti sözleşmesinin olması,  

2-) İşyerinde fiilen çalışmaları, 

3-) Ücret almaları gerekir.   

Kurallarına uymaları gerektiğini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BEYANLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN KURUMA BİLDİREBİLECEKLER

Sirküler No: 2589

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için Kanunun 18 inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Bu kapsamdaki sigortalıların Kurum ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu
günlerde çalışmadığına dair beyan vermeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmekte idi.

Kurum 14.03.2019 tarihli DUYURU’su ile; söz konusu sigortalıların çalışmadığına dair beyanlarını Kurum ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki aşağıdaki erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri

Duyuru’ya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/emeklilik_hizmetleri_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20190322_08            linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bağımsız çalışanların istirahatli sürelerine ait çalışamadıklarına dair beyanlarını e-devlet üzerinden Kuruma bildirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN E-BİLDİRGE V.2 ÜZERİNDEN İNTERNET ORTAMINDAN KURUMA GÖNDERİLMESİ

Sirküler No: 2583

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekte idi.

14.03.2019 tarihli Kurumun GENEL YAZI’sı ile işverenler yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamından göndermelerine olanak sağlayacak e-Bildirge v.2 programları tamamlanarak Kurumun internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden işletime alınmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, işverenler yasal süresi dışında düzenlemiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerini kağıt ortamında düzenlemeksizin e-Bildirge v.2 uygulaması üzerinden Kuruma gönderebileceklerdir.

Söz konusu uygulama 2008/10. ay aylık prim ve hizmet belgesi ve sonrası dönemlere ilişkin olarak kullanılabilecek olup, işverenlerce (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB kodu ile bu kapsamdaki belgelerini gönderebileceklerdir.

İşverenler sisteme kaydetmiş oldukları belgelerin ne aşamada olduğuna ilişkin bilgiye e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsü üzerinden ulaşabileceklerdir.

Ünite tarafından yapılan inceleme neticesinde, işverenlerce sisteme kaydedilen belgenin tamamının işleme alınmayacağı yada kısmi olarak işleme alınmaması gereken bir kısmının olduğu durumlarda belge ünite personelince reddedilecek, reddedilen belgeler işveren ekranlarına düşecek ve işverenlerce sistemden silinebileceği gibi düzeltme yapılmak suretiyle (denetim neticesinde işlem yapılan belgeler hariç) tekrar onaylanabilecektir.

Genel Yazı’ya   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150625   linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Süresi dışında asıl, iptal veya ek aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma verecek olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.