Kategoriler
Ş.A. YMM

MAYIS/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2999

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.05.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 6.8138 6.8260 6.8090
1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5256 4.5551 4.5048
1 DANİMARKA KRONU 1.0149 1.0199 1.0142
1 EURO 7.5770 7.5907 7.5717
1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.3838 8.4276 8.3780
1 İSVİÇRE FRANGI 7.0653 7.1107 7.0547
1 İSVEÇ KRONU 0.71832 0.72576 0.71782
1 KANADA DOLARI 4.9466 4.9689 4.9283
1 KUVEYT DİNARI 21.9734 22.2609 21.6438
1 NORVEÇ KRONU 0.69856 0.70325 0.69807
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.8143 1.8175 1.8007

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA KOLAYLIK SAĞLANMIŞTIR

Sirküler No: 2997

27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 312 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 301 Seri No’lu Genel Tebliğde Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

1-) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

2-) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

3-) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

4-) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu uyarınca kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması,

Şartları taşıması gerekmektedir.

Verilmesi gereken vergi beyannamelerinin ise, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini kanuni süresi verilip tahakkuk eden vergilerin indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu tebliğ 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 27.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2995

24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yapılan değişiklikle;

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesine göre kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar üzerinden %15 oranında stopaj yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın yayım tarihinden itibaren iktisap edilen finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 24.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.