Döviz Talebine KKDF Çare Olabilir mi?

Rating: 0 Content: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), 13/12/1984 tarih ve 84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Merkez Bankası yönetiminde kuruldu. KKDF’yi bu günlerde de çok tartıştığımız "kısa vadeli sermaye girişi dengesizlikleri"...

2016/93 İthalat Bedellerinin Yurt Dışına Transferi Hakkında Yazı

Bülten Kategorisi: Vergi İçerik: ​Özet: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından alınan 13.06.2016 tarih ve 63087 sayılı Yazı'da ithalat bedellerinin yurt dışına transferi karşısında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında...