3246-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2020/18)

Sirküler No: 3246 31.12.2020 tarih ve 31351 (5.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde değişiklik yapılmasına dair (İhracat:2020/18) Tebliğ ile dahilde işleme izinlerine ilişkin...

3240-İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI

Sirküler No: 3240 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 06.04.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7 sayılı özelgesinde; Mermer toptan ticareti faaliyetinde bulunan şirketin, yurtiçi  satıcılardan ihraç kaydıyla almış...

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 3210 26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2020/17) ile, 2017/4 sayılı...

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3003 29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2020/10) ile (İhracat: 2006/12) Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Tebliğin, belge/izin düzenlemesi başlıklı 17’nci maddesinin dokuz ve onuncu...