Menkul Kıymet Gelirlerinin Beyanı

(Kar payı, Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri, Eurobond faizi, Alacak faizi, Off-shore faizi vb.)ÖZET: Gelir Vergisi Kanununa göre, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı yıl içinde tevkifata tabi...

Yatırımlar Nereye Gidiyor?

Rating: 0 Content: Yabancı yatırım, Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip… İç tasarrufların yetersiz oluşu ve cari açık problemi makroekonomik gerçeklerimiz arasında. Bu...

Kamu Kesimi ve Özel Kesimin Borçları

I.Kamu Kesimi Borç Yükü Oran Olarak Azalıyor(Milyar TL) 2008 2014 Kamu Kesimi Brüt Borç Stoku 408,3 650,5    İç Borç Stoku 295,8 443,6    Dış Borç Stoku 112,5 206,9 TCMB Net...