2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

BÜLTEN ( 2019-148) 2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde aşağıda belirtildiği gibi açıklanmaktadır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi...