Sirküler No: 1913

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun kapsamında yapılandırmaya konu edilecek Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların detaylı açıklamalarını 24.08.2016 tarih ve 1901 nolu sirkümüz ile yapmıştık.

Söz konusu borçların yapılandırılması ile ilgili Kurum tarafından 22.08.2016 tarih ve 2016-18 nolu Genelge de yayımlandı.

Genelgeye göre;

Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; 2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31.10.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili SGK ünitesine/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kuruma borcu olan işverenlerin Genelge’yi gözden geçirmelerini ve 31.10.2016 son başvuru tarihini beklemeden borçlarını yapılandırmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.