Kategoriler
Ş.A. YMM

Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)

Sirküler No: 1751
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları ile ilgili 2015-25 sayılı Genelgesini yayımlandı.
Genelge uyarınca aşağıda belirtilen bankalar, kurum ve kuruluşlar işverenler ve çalışanlarla ilgili bilgi ve belgeleri kanun ve tebliğlerdeki hükümlere göre düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderecekler.
BANKALAR, KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELER
1.1. BANKACILIK İŞLEMLERİ
– Maaş Ödemesi Bankalar Aracılığıyla Yapılan Kişiler
– Ücret Bordrosu Alınması Kaydıyla Ticari Kredi Niteliği Taşımayan Kredi Talepleri ile
Kredi Kartı Verilen Kişiler
1.2 KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ
1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
– Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar
– Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar
1.2.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
– AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlar
1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
– Yabancı Çalışanlar
– Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler
– Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler
– Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen
Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler
1.2.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
– Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler
1.2.5. Ekonomi Bakanlığı
– Serbest Bölge Çalışanları
1.2.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı
– Spor Kulüplerinin Çalışanları
– Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları
– Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Küçük İşletmelerde Çalışan Kişiler
1.2.7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
– Tarım Makinaları Üretiminde Çalışanlar
– Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Çalışanlar
– Su Ürünleri Satış Yerlerinde Çalışanlar
– Veteriner Hekimlerin Çalışması
– Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlar
– Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar
– Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı
Üretim Tesislerinde Çalışanlar
– Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Çalışanları
– Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar
– Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar
– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar
1.2.8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
– MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS
1.2.9. İçişleri Bakanlığı
Valiliklerce;
– Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlar
– Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar
– Silah ruhsatları verilenler
Belediyeler ve İl Özel İdarelerince;
– İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahipleri
– Belediye Zabıtalarınca Tespit Edilen Çalışanlar
– Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Şoförü ve Diğer Çalışanları
– Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını İşletenler ve İşlettirenler
– Okul Servis Araçları
– İşyeri Su Abonelik Bilgileri
Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;
– Sorumlu İşleticilerin İşletmelerde Sürekli ve Geçici Çalışanları Kolluk Örgütüne
Bildirmeleri
– Ticari Araçların Trafik Cezaları
– Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar
Yapı Ruhsatı ve Diğer Ruhsat Vermeye Yetkili Kamu ve Özel Hukuk Tüzel
Kişilerince ( Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdarelerince vb.)
– Yapı Ruhsatları
– Yapı Denetimleri
1.2.10. Kültür ve Turizm Bakanlığı
– Turist Rehberi Olarak Çalışanlar
– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazılarda Çalışanlar
1.2.11. Maliye Bakanlığı
– Mükellef Bildirim Sistemi
– Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri
– Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)
– İşyeri Durum Tespit Tutanakları
1.2.12. Milli Eğitim Bakanlığı
– Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli
– Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar
– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ve Yanında Çalışanlar
– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezlerinde Çalışanlar
– Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar
– Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Çalışanlar
1.2.13. Sağlık Bakanlığı
– Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar
– Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar
– Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar
– Özel Hastanelerde Çalışanlar
– Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar
– Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar
– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar
– Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar
– İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar
– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar
– Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar
– Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar
– Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar
– Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde çalışanlar
– Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar
– Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar
– Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar
– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar
– Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar
– Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar
– Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar
– Yüzme Havuzlarında Çalışanlar
– Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar
– Aile Hekimliğinde Çalışan Personel
1.2.14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
– Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar
– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda
çalışanlar
– Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar
– Bakanlıkça Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticiler
1.3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
– Bağımsız Spor Federasyonları
– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Sosyal Güvenlik Kurumu gönderilen bilgi ve belgeleri Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince Kurum kayıtlarıyla kontrol edecek, bilgi ve belgelerde adları yer alan kişilerin 4/1-a (Ücretle çalışanlar) veya 4/1-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olup olmadığına bakacak, sigortalı olmayanlarla ilgili olarak bu kişilerin sigortalılığını başlatacak, işverenlerinden gerekli bilgi ve belgeleri isteyecek ve işverenlerine idari para cezası uygulayacaktır.
İşyerinde işçi istihdam edecek olan işveren ve yetkililerinin 5510 sayılı Kanunun madde 8 (Sigortalı Bildirim Ve Tescili) ‘deki hükümlere uymalarını ve Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Sirküler No: 1751

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları ile ilgili 2015-25 sayılı Genelgesini yayımlandı.

Genelge uyarınca aşağıda belirtilen bankalar, kurum ve kuruluşlar işverenler ve çalışanlarla ilgili bilgi ve belgeleri kanun ve tebliğlerdeki hükümlere göre düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderecekler.

BANKALAR, KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELER

1.1. BANKACILIK İŞLEMLERİ

– Maaş Ödemesi Bankalar Aracılığıyla Yapılan Kişiler

– Ücret Bordrosu Alınması Kaydıyla Ticari Kredi Niteliği Taşımayan Kredi Talepleri ile

Kredi Kartı Verilen Kişiler

1.2 KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ

1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

– Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar

– Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar

1.2.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

– AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlar

1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

– Yabancı Çalışanlar

– Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler

– Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler

– Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen

Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler

1.2.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

– Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler

1.2.5. Ekonomi Bakanlığı

– Serbest Bölge Çalışanları

1.2.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı

– Spor Kulüplerinin Çalışanları

– Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları

– Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Küçük İşletmelerde Çalışan Kişiler

1.2.7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

– Tarım Makinaları Üretiminde Çalışanlar

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Çalışanlar

– Su Ürünleri Satış Yerlerinde Çalışanlar

– Veteriner Hekimlerin Çalışması

– Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı

Üretim Tesislerinde Çalışanlar

– Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Çalışanları

– Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar

– Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar

– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

– MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS

1.2.9. İçişleri Bakanlığı

Valiliklerce;

– Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlar

– Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar

– Silah ruhsatları verilenler

Belediyeler ve İl Özel İdarelerince;

– İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahipleri

– Belediye Zabıtalarınca Tespit Edilen Çalışanlar

– Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Şoförü ve Diğer Çalışanları

– Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını İşletenler ve İşlettirenler

– Okul Servis Araçları

– İşyeri Su Abonelik Bilgileri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;

– Sorumlu İşleticilerin İşletmelerde Sürekli ve Geçici Çalışanları Kolluk Örgütüne

Bildirmeleri

– Ticari Araçların Trafik Cezaları

– Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar

Yapı Ruhsatı ve Diğer Ruhsat Vermeye Yetkili Kamu ve Özel Hukuk Tüzel

Kişilerince ( Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdarelerince vb.)

– Yapı Ruhsatları

– Yapı Denetimleri

1.2.10. Kültür ve Turizm Bakanlığı

– Turist Rehberi Olarak Çalışanlar

– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazılarda Çalışanlar

1.2.11. Maliye Bakanlığı

– Mükellef Bildirim Sistemi

– Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri

– Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

– İşyeri Durum Tespit Tutanakları

1.2.12. Milli Eğitim Bakanlığı

– Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli

– Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ve Yanında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Merkezlerinde Çalışanlar

– Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Çalışanlar

1.2.13. Sağlık Bakanlığı

– Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar

– Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar

– Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar

– Özel Hastanelerde Çalışanlar

– Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar

– Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar

– İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar

– Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar

– Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde çalışanlar

– Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar

– Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

– Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar

– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar

– Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar

– Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar

– Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar

– Yüzme Havuzlarında Çalışanlar

– Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar

– Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

1.2.14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

– Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar

– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda

çalışanlar

– Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar

– Bakanlıkça Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticiler

1.3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Bağımsız Spor Federasyonları

– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu gönderilen bilgi ve belgeleri Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince Kurum kayıtlarıyla kontrol edecek, bilgi ve belgelerde adları yer alan kişilerin 4/1-a (Ücretle çalışanlar) veya 4/1-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olup olmadığına bakacak, sigortalı olmayanlarla ilgili olarak bu kişilerin sigortalılığını başlatacak, işverenlerinden gerekli bilgi ve belgeleri isteyecek ve işverenlerine idari para cezası uygulayacaktır.

İşyerinde işçi istihdam edecek olan işveren ve yetkililerinin 5510 sayılı Kanunun madde 8 (Sigortalı Bildirim Ve Tescili) ‘deki hükümlere uymalarını ve Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir