Karar No. 2015/8101 R. Gazete No. 29484(3.Mük.)

Karar Tarihi: 11.9.2015 R.G. Tarihi: 23.9.2015

Artvin İline bağlı bazı ilçelerde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden 6111 ve 6552 sayılı kanunlarda yer alan taksit sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/9/2015 tarihli ve 85950 sayılı yazısı üzerine, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

11/9/2015 TARİHLİ VE 2015/8101 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

———-o———-

Lütfen yorumları görebilmek için javascript özelliğini aktifleştirin.