Kategoriler
Ş.A. YMM

Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)

Sirküler No: 1751

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları ile ilgili 2015-25 sayılı Genelgesini yayımlandı.

Genelge uyarınca aşağıda belirtilen bankalar, kurum ve kuruluşlar işverenler ve çalışanlarla ilgili bilgi ve belgeleri kanun ve tebliğlerdeki hükümlere göre düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderecekler.

BANKALAR, KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELER

1.1. BANKACILIK İŞLEMLERİ

– Maaş Ödemesi Bankalar Aracılığıyla Yapılan Kişiler

– Ücret Bordrosu Alınması Kaydıyla Ticari Kredi Niteliği Taşımayan Kredi Talepleri ile

Kredi Kartı Verilen Kişiler

1.2 KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ

1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

– Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar

– Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Çalışanlar

1.2.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

– AR-GE’ ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinde Çalışanlar

1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

– Yabancı Çalışanlar

– Özel İstihdam Bürolarınca İşe Yerleştirilenler

– Türkiye İş Kurumu Tarafından Eğitici Gideri Ödenen Kişiler

– Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Memurları Tarafından Düzenlenen

Tutanaklarda Kayıtlı Kişiler

1.2.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

– Yapı Denetim Şirketlerinin Çalıştırdığı Denetçiler

1.2.5. Ekonomi Bakanlığı

– Serbest Bölge Çalışanları

1.2.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı

– Spor Kulüplerinin Çalışanları

– Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Çalışanları

– Yüksek Öğrenim Yurtlarında Açılan Küçük İşletmelerde Çalışan Kişiler

1.2.7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

– Tarım Makinaları Üretiminde Çalışanlar

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Çalışanlar

– Su Ürünleri Satış Yerlerinde Çalışanlar

– Veteriner Hekimlerin Çalışması

– Jokey ve Apranti Olarak Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı Alan Firmalarda Çalışanlar

– Bitki Koruma Ürünü veya Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi İmalatının Yapıldığı

Üretim Tesislerinde Çalışanlar

– Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Çalışanları

– Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Çalışanlar

– Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu Yapan Kuruluşlarda Çalışanlar

– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinde Çalışanlar

1.2.8. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

– MERSİS, HKS, ESBİS ve KOOP-BİS

1.2.9. İçişleri Bakanlığı

Valiliklerce;

– Tüfek, Tabanca ve Av Bıçakları Üretiminde Çalışanlar

– Özel Güvenlik Olarak Çalışanlar

– Silah ruhsatları verilenler

Belediyeler ve İl Özel İdarelerince;

– İçkili ve Umuma Açık Eğlence Yerlerinde Çalışanlar ve İşyeri Sahipleri

– Belediye Zabıtalarınca Tespit Edilen Çalışanlar

– Şehirlerarası ve Şehir İçi Otobüs Şoförü ve Diğer Çalışanları

– Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarını İşletenler ve İşlettirenler

– Okul Servis Araçları

– İşyeri Su Abonelik Bilgileri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;

– Sorumlu İşleticilerin İşletmelerde Sürekli ve Geçici Çalışanları Kolluk Örgütüne

Bildirmeleri

– Ticari Araçların Trafik Cezaları

– Ticari Olarak Tescili Yapılan Araçlar

Yapı Ruhsatı ve Diğer Ruhsat Vermeye Yetkili Kamu ve Özel Hukuk Tüzel

Kişilerince ( Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, İl Özel İdarelerince vb.)

– Yapı Ruhsatları

– Yapı Denetimleri

1.2.10. Kültür ve Turizm Bakanlığı

– Turist Rehberi Olarak Çalışanlar

– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazılarda Çalışanlar

1.2.11. Maliye Bakanlığı

– Mükellef Bildirim Sistemi

– Elektrik ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri

– Muhtasar Beyanname ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

– İşyeri Durum Tespit Tutanakları

1.2.12. Milli Eğitim Bakanlığı

– Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personeli

– Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin İşletenler ve Yanında Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlarında ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Merkezlerinde Çalışanlar

– Hijyen Eğitimi Alan Çalışanlar

– Milli Eğitim Bakanlığınca Denetlenen Yerlerde Çalışanlar

1.2.13. Sağlık Bakanlığı

– Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar

– Diyaliz Merkezlerinde Çalışanlar

– Acil Sağlık Hizmet Birimlerinde Çalışanlar

– Özel Hastanelerde Çalışanlar

– Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışanlar

– Kozmetik Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Evde Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar

– İnsani Tüketim Amaçlı Su Tesislerinde Çalışanlar

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanlar

– Biyosidal Ürünlerin Üretiminde Çalışanlar

– Doğal Mineralli Su Tesislerinde Çalışanlar

– Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar

– Bölge Kan Merkezinde, Kan Bağışı Merkezinde ve Transfüzyon Merkezinde çalışanlar

– Kaplıca ve Talassoterapi Tesislerinde Çalışanlar

– Optisyenlik Müesseselerinde Çalışanlar

– Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışanlar

– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezlerinde ve İşitme Cihazı Merkezlerinde Çalışanlar

– Tıbbi Laboratuvarlarda Çalışanlar

– Ambulanslarda ve Acil Sağlık Araçlarında Çalışanlar

– Beşeri Tıbbi Ürünler Üretiminde Çalışanlar

– Yüzme Havuzlarında Çalışanlar

– Peloidlerin Üretiminde ve Satışında Çalışanlar

– Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

1.2.14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

– Araç Muayene İstasyonlarında Çalışanlar

– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Veren Kuruluşlarda

çalışanlar

– Karayolu Taşıma İşlerinde Çalışanlar

– Bakanlıkça Yapılan Denetimlerde Cezai İşlem Uygulanan Firmalar/İşleticiler

1.3. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Bağımsız Spor Federasyonları

– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu gönderilen bilgi ve belgeleri Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servislerince Kurum kayıtlarıyla kontrol edecek, bilgi ve belgelerde adları yer alan kişilerin 4/1-a (Ücretle çalışanlar) veya 4/1-b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olup olmadığına bakacak, sigortalı olmayanlarla ilgili olarak bu kişilerin sigortalılığını başlatacak, işverenlerinden gerekli bilgi ve belgeleri isteyecek ve işverenlerine idari para cezası uygulayacaktır.

İşyerinde işçi istihdam edecek olan işveren ve yetkililerinin 5510 sayılı Kanunun madde 8 (Sigortalı Bildirim Ve Tescili) ‘deki hükümlere uymalarını ve Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Oltalama (PHISHING) yöntemi ile yapılan dolandırıcılıklar

Sirküler No: 1750

ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları’nda “Phishing” olarak adlandırılan ve Türkçe’de “oltalama” olarak bilinen konu hakkında yapılan bir araştırma yayınlandı. Bu sirkülerimizde sizleri konu hakkında uyarmak istedik.

Yapılan araştırmalar son 2 yıldır oltalama saldırılarında ciddi artış olduğunu gösteriyor. Güvenlik yazılımlarını ve teknolojiyi aşmakta zorlanan hackerlerın bilgisayar kullanıcılarını oltalarına düşürerek kandırmaya çalıştığı ifade ediliyor. İnternet üzerinden yapılan bu siber saldırıların 2014 yılında büyük mali kayıplara neden olduğu belirtilmekte. Yıl içerisinde 500 milyon saldırı gerçekleştirilirken, saldırılarda en çok kullanılan yöntem oltalama yöntemi.

Oltalama şu şekilde gerçekleşiyor; siber suçlular zararlı yazılımı içeren sahte e-fatura ve mesajlarını, kullanıcılarda merak uyandıracak ve gelen mailin doğruluğunu sorgulamadan açmalarını sağlayacak şekilde tasarlıyor ve maildeki eklenti tıklandığı anda virüs bilgisayara bulaşıyor. Geçen yıl Türkiye’de 11 bin 700 kullanıcının bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

Bu yöntemde, piyasada bilinen GSM operatörleri, uçak şirketleri, kargo firmaları gibi firmaların tasarımsal özelliklerinin kopyaları yapılarak insanlara mailler gönderiliyor ve meraklarına yenik düşen insanlar gelen maildeki eklentiyi indirdiği zaman sistemleri şifreleniyor.

Sistemin şifrelenmesiyle takip edilemeyen para yöntemleriyle insanlardan 5-10 bin dolar arası para talep ediliyor, parayı verdikten sonra sistem açılıyor. Bu durumdan en çok muzdarip olanların ise genellikle firma sahipleri ve muhasebeler olduğu vurgulanmakta.

Genellikle yöntem şöyle çalışıyor; örneğin bir fatura geliyor, normalde her ay gelen faturanız 100 TL ise bu sefer sizi şaşırtacak, merak uyandıracak bir rakam geliyor. Örneğin 1.100 TL geliyor ve nasıl olur diye maalesef o faturanın içeriğini görmek istiyorsunuz. Böylece hackleniyorsunuz!

Mail adreslerinize gelen mailleri detaylı incelemeden ve mail adresini kontrol etmeden lütfen mailde yer alan linklere tıklamayınız.

Kaynak: ESET ve TEB işbirliğiyle Adana’da düzenlenen Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları / CHA

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Prime esas kazanca tabi olmayan günlük yemek (nakit) yardımı tutarında değişiklik

Sirküler No: 1749

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’i 08 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Tebliğ ile günlük prime esas kazanca tabi olmayan yemek (nakit) yardımı tutarındaki değişiklik aşağıda açıklanmıştır.

Değişiklik öncesi durum.

Prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarını 07.01.2015 tarih ve 1619 no.lu sirkümüzle aşağıdaki gibi duyurmuştuk.

1 tablo

Değişiklik sonrası durum.

Tebliğ ile yapılan değişiklik sonrası 01.11.2015 tarihinden itibaren prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır.

2 tablo

Çalışanlarına yemek (nakit) yardımı yapan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, mevcut bordro parametre değişikliğinin yapılmasını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

E-Faturalarda kullanılması gereken UBL kodları

Sirküler No: 1748

UBL Nedir?

UBL sözcüğü, İngilizce Universal Business Language (Evrensel İş Dili) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Elektronik ortamda düzenlenen iş dokümanları için geliştirilmiştir. İş süreçlerini sistematik hale getirmek ve insan eliyle yapılan hatalı müdahaleleri asgari seviyeye indirmek amaçlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR, UBL 2.0 standardında yer alan belgelerden fatura ve uygulama yanıtının ülkemiz koşullarına göre özelleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir.

e-Fatura Tipleri Nelerdir?

UBL-TR standardına göre e-Fatura düzenlenirken seçilebilecek fatura tipleri aşağıdaki gibidir:

1. Satış

2.İade

3.Tevkifat

4.İstisna

5.Özel Matrah

6.İhraç Kayıtlı

İstisna Kodları Nasıl Seçilmelidir?

e-Fatura düzenlenirken içerikte vergi istisnası uygulanan ya da KDV’siz bir satır varsa istisna sebebi ilgili kod seçilerek mutlaka belirtilmelidir. UBL-TR’de kullanılan kodlar ve kodlara ilişkin listelerin anlatıldığı kılavuz http://efatura.gov.tr/dosyalar/UBL-TR_Kod_Listeleri-Istisna_Tevkifat_ve_Muafiyet_Kodlari.pdf adresinde yayımlanmıştır. Faturanın tipine göre kullanılacak vergi istisnasına ait liste de değişmektedir. Düzenlenen faturadaki istisna kapsamındaki satış, KDV Kanunu’nun istisna maddelerinden hangisi ilgilendiriyor ise o maddeye karşılık gelen kod seçilmelidir. Kodlar 1 No.lu KDV Beyannamesindeki istisna kodları ile aynıdır. Dolayısıyla düzenlenen fatura beyan edilirken, KDV Beyannamesinde aynı istisna kodunun seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Aşağıda düzenlenebilecek fatura türleri, seçilmesi gereken kodlar ve fatura tiplerine ilişkin örnekler yer almaktadır.

UBL

Özellikli Durumlar Nelerdir?

  • 351 kodu, 1 No.lu KDV Beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodları dışındaki, istisna olmayan ancak “0” KDV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.
  • Düzenlenen yansıtma faturalarında hem KDV’li hem de KDV’siz satır bulunması mümkündür. Satış fatura tipi seçildikten sonra istisna kapsamındaki satır için 351 kodu seçilerek fatura düzenlenebilir.
  • İade faturası düzenlenirken KDV oranı “0” (sıfır) seçildiğinde herhangi bir kod girişi istenmemektedir.
  • İade faturası düzenlenirken iadeye konu olacak satış faturasının numarasının girilmesi gerekmektedir. e-Fatura mükellefiyeti başlamadan önce düzenlenmiş olan kağıt faturaya iade faturası düzenlenmesi gerekirse; fatura tipi iade olarak seçilmeli, “İadeye Konu Olan Fatura Bilgileri” kısmında “Satır Ekle” düğmesine basılmamalı, not bölümüne iadeye ilişkin fatura numarası ve tarihi yazılarak fatura oluşturulmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Doğal gaz piyasasında dağıtım, depolama, iletim, CNG ve ithalat konusunda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir

Sirküler No: 1747

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan 03.11.2015 tarihli Duyuru’ da;

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2015-31.12.2015) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin “2015 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi” nin ilgili kısımlarının, 31 Aralık 2015 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak) her bir lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 11.01.2016 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kuruma sunulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Ek: Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelge Tablosu (Excel)

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

2015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1746

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir.

Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için yıl sonuna kadar karşılık ayrılması unutulmamalıdır. Bu yıl karşılık ayrılarak gider yazılmadığı takdirde önümüzdeki yıl ve yıllarda gider yazılması mümkün değildir. Bu nedenle, şüpheli hale gelen alacakların takibi konusunda şirketlerin, hukuk servisi veya serbest avukatlık bürosuyla devamlı irtibat halinde olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi taksitlerinin kasım/2015 ayı içerisinde ödenmesi gerekir.

Sirküler No: 1745

1-) Emlak vergisi 2 nci taksit ödemesi;

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Emlak Vergisi; birinci taksiti, Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

2015 yılına ilişkin tahakkuk eden Emlak Vergisi ikinci taksitinin 30 Kasım 2015 tarihi akşamına kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Bursa Serbest Bölgesi sınırları içinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergilerinin de aynı süre içinde Gemlik Belediye Başkanlığı’ na ödenmesi unutulmamalıdır.

2-) Veraset ve İntikal Vergisi 2 nci taksit ödemesi;

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi gereğince, veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Adlarına veraset ve intikal vergisi tahakkuk eden mükelleflerin 2015 yılı ikinci taksitini 30 Kasım 2015 tarihi akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.