Vergi Usul G. Tebliği No: 435’te Değ. Teb. (No: 451)

R.Gazete No: 29375 R.G. Tarihi: 3.6.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 451) 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan...

Vergi Usul G. Tebliği (No: 449)

R.Gazete No: 29322 R.G. Tarihi: 10.4.2015 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449) 1. Giriş: Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu...

Vergi Usul G. Tebliğ No: 453

R.Gazete No: 29392 R.G. Tarihi: 20.6.2015 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 453) 1. Giriş ve Yetki Günümüzde gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına...

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi G.Tebliğ (No:1)’de Değ.

R.Gazete No: 29378 R.G. Tarihi: 6.6.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜNİZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) 1 17/3/2007 tarihli ve...

Vergi Usul G. Tebliğ No: 452

R.Gazete No: 29375 R.G. Tarihi: 3.6.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) 1. Giriş 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve...