Mahalli İdareler Uzlaşma Yön. Değ.

R.Gazete No: 29288 R.G. Tarihi: 7.3.2015 İçişleri Bakanlığından:MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 6...

Bandrollü Ürün İzleme Teb. Değ.

R.Gazete No: 29286 R.G. Tarihi: 5.3.2015 Maliye Bakanlığından:TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜNİZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 1 1- Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257...

VUK G. Tebliği (No:446) (415’de Değ.)

R.Gazete No: 29316 R.G. Tarihi: 4.4.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415)'NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) 1 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili...

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değ.

R.Gazete No: 29316 R.G. Tarihi: 4.4.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncı...

VUK G. Tebliği No: 448 (421’de Değ.)

R.Gazete No: 29316 R.G. Tarihi: 4.4.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)'NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 448) 1 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili...