Vergi Usul G. Tebliğ No: 457

R.Gazete No: 29528 R.G. Tarihi: 10.11.2015 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 457) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak...

Vergi İncelemelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Yön. Değ.

R.Gazete No: 29524 R.G. Tarihi: 6.11.2015 Maliye Bakanlığından:VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDAYÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Seri No:3)

R.Gazete No: 29512 R.G. Tarihi: 2410.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 3) Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile...

K.2015/8101 (6552 s. Kanunda Taksit Ödeme Sür. Hk.)

Karar No. 2015/8101 R. Gazete No. 29484(3.Mük.)Karar Tarihi: 11.9.2015 R.G. Tarihi: 23.9.2015 Artvin İline bağlı bazı ilçelerde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden 6111 ve 6552 sayılı kanunlarda yer alan taksit...

VUK G. Tebliği No: 447 (397’de Değ.)

R.Gazete No: 29316 R.G. Tarihi: 4.4.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397)'NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) 1 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili...