3541-TASFİYE SÜRESİ 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLDİ

Sirküler No: 3541 6 Kasım 2021 tarih ve 31651 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Yapan Kanun”)...