Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5)

22.09.2013 – 2013/80 – İçerik: 6183 s.K. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5) Yayımlanan Genel Tebliğ ile Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler. Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan...

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

12.09.2013 – 2013/82 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11 Eylül 2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ncu maddesi ile...