SGK İşveren Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

12.11.2015 – 2015/32 SGK İşveren Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, özel hukuk tüzel kişileri adına yetkili kişilerce yapılacak e-sigorta kullanıcı şifresi başvurularında ve memur statüsünde...

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslakları

11.11.2015 – 2015/56 Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslakları Aşağıda belirtilen iki konuda hazırlanan tebliğ taslakları, hazırlanarak ilgililerin görüşüne açılmıştır.- e-Bilet uygulamasıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen tebliğ taslağı- Sinema, tiyatro, konser,...

2015 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

10.11.2015 – 2015/55 2015 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 2015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak belirlendi 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 2015...

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları

26.10.2015 – 2015/8 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesini hedefleyen Teknolojik Ürün Yatırım Destek...