Otomatik Katılım Sistemine İlişkin (BES) Duyuru Yayımlandı

T.C.BAŞBAKANLIKHAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/ 192Tarih: 21 Aralık 2016BASIN AÇIKLAMASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45...