2016 Yılı Sonu İtibariyle Yabancı Para Değerleme Kurları

2016 YIL SONU İTİBARİYLE YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI 2016 yılı  kapandığı tarih olan 31.12.2016 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Kasada mevcut...

Değer Artış Kazancının Beyanı

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artış kazançları; genel itibariyle telif hakları, hisse senedi, devlet tahvilleri, hazine bonosu, ticari faaliyet dışında kalan gayrimenkul satışları ve benzeri işlemlerin iktisap tarihiyle devir...