DİJİTAL HİZMET VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak da ifade edilecektir) 1 ila 7 nci...

Madeni Yağ Üreticilerinin “Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ” Kapsamında 2011/Ekim Ayı İçinde Gelir İdaresi Başkanlığına Yapmaları Gereken Bildirim Ve Söz Konusu Tebliğ Kapsamında Diğer Bazı Yükümlülüklerinin Hatırlatılması

Madeni Yağ Üreticilerinin “Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ” Kapsamında 2011/Ekim Ayı İçinde Gelir İdaresi Başkanlığına Yapmaları Gereken Bildirim Ve Söz Konusu Tebliğ Kapsamında Diğer Bazı Yükümlülüklerinin...