Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,13.04.2011  

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/9)

KONU : Yıllık İşletme Cetvelleri

 

 

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar  “ Yıllık İşletme Cetveli ”  verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle,  Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2010 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek,  Nisan ayı  mesai bitimine kadar İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne vermeleri veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının,  www. sanayi. gov. tr  İnternet adresinde “On – line
ile neler yapabilirim”  menüsü altında  “Yıllık işletme cetveli işlemleri”  bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra Sanayi Sicil Belgesi numarası ile işlem yaparak İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne  bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2009 yılına ait olan Sanayi Sicil Belgelerinin de İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden vize yaptırılması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen ve Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının
belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi, (616.-TL) dan başlayan idari para cezasına da muhatap olabileceklerdir.

Not:

1-Firmaların farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli
vermeleri gerekmektedir.

2-Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir