Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2011-10 Yabancı Sermaye Bildirimleri

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935 İstanbul,22.05.2011       BÜLTEN ( E.Ö. 2011/10) izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0212 2560100 Fax:0212 3612935

İstanbul,22.05.2011      

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/10)

KONU : Yabancı Sermaye Bildirimleri

4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU GEREĞİNCE MAYIS  İÇİNDE VE DİĞER ZAMANLARDA YAPILACAK BİLDİRİMLER

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ‘nun 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 5. maddesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler ile kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler tarafından yapılacak bildirimler hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

Buna göre, bildirimi kimlerin yapacağı, mahiyeti, zamanı, şekli ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-Mayıs Ayında Yapılacak Bildirim

Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin,  yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu[1] nu her yıl sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde  yıllık bazda doldurularak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

2-Diğer Bildirimler

a-Kanun Kapsamında Olan Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin;

Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Ek-2 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri için Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” nu hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde ,

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

b-Kanun Kapsamında Olmayan Yerli Sermayeli Şirketlerin;

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle  hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” doldurulup , işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde,

 Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

(Not:Türkiye’de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, (EK-4) “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu yıllık bazda ve  en geç Mayıs ayı sonuna kadar.

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.)

                                                         

 [1](Bilgi formlarına,

http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://28cff9ae529cac018b8766f70f25c76e adresinden ulaşmak mümkündür.)

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir