Kategoriler
Ş.A. YMM

GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI

Sirküler No: 3042 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 84098128-120.03.05.08[61-2019/12]-E.134499 sayılı özelgesinde; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında bölgede faaliyet gösteren bir işverenden ücret geliri ve huzur hakkı, bölge dışında faaliyet gösteren bir işverenden sadece ücret geliri elde eden, her iki işverenden almış olunan ücret toplamının Gelir Vergisi

Kategoriler
Ş.A. YMM

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2020 AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 3041 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 2020 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı

Kategoriler
Ş.A. YMM

ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI BULUNAN GAYRİMENKULÜN SATIŞINDA İSTİSNA UYGULANMASI HUSUSU

Sirküler No: 3040 Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının 01.06.2020 tarih ve 93767041-125[4140072370]-E.44701 sayılı özelgesinde; Şirket … tarihlerde çalışanlarına lojman yapmak üzere aktifine kaydedildiği belirtilen taşınmazların ekonomik şartlardan dolayı … tarihinde satışa çıkarılacağı, yapılacak satıştan doğan kazancın kurumlar vergisi ve KDV’den istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 1 (BİR) AY UZATILDI

Sirküler No: 3038 Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı 30.06.2020 tarih ve 31171 nolu Resmi Gazetede aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır. 29/6/2020 TARİHLİ VE 2706 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü

Kategoriler
Ş.A. YMM

İNŞAAT TAMAMLANMADAN MÜKELLEFİYET KAYDININ KAPATILMASI HUSUSU.

Sirküler No: 3037 Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve 61504625-105-E. 62490 sayılı özelgesinde; 01.08.2017 tarihinde inşaat taahhüt işinden dolayı mükellefiyet tesis ettirerek, kendisine ait arsa üzerine 1 işyeri ve 6 daireli inşaata başladığı, kaba inşaatı tamamladığı, ancak imkansızlıklar nedeniyle 2-3 yıl inşaata devam edemeyeceğinden 31.10.2018 tarihinde mükellefiyet işleminin kapatılması için dilekçe verdiği, vergi

Kategoriler
Ş.A. YMM

HAZİRAN/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3036 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.06.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.  DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 6.8432 6.8555 6.8384 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.6770 4.7075 4.6554 1 DANİMARKA KRONU

Kategoriler
Ş.A. YMM

KDV İSTİSNASINDAN FAYDALANMAKSIZIN İTHAL EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZAT İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ

Sirküler No: 3035 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 14.11.2019 tarih ve 11395140- 105 [VUK -1-21711]- E.977270 sayılı özelgesinde; -Şirkete ait İstanbul/…’deki fabrikada imalat sanayinde kullanılmak üzere, … tarihli ve … sayılı Gümrük Beyannamesi ile 58.000,00 Euro tutarında yeni (kullanılmamış) olarak kimyasal su arıtma cihazı ithal ederek şirket aktifine aldığı ve kullanmaya

Kategoriler
Ş.A. YMM

ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI GAYRİMENKULÜN BAŞKA FİRMA LEHİNE İPOTEK ETTİRİLEREK İCRA YOLUYLA SATILMASINDA FATURA DÜZENLENMESİ

Sirküler No: 3032 Ankara vergi Dairesi Başkanlığının 21.11.2019 tarih ve 27575268-105[227-2019-168]-E.410800 sayılı özelgesinde; – Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün … A.Ş.’nin …BANK’tan kullandığı ve kullanacağı kredilere teminat olmak üzere ipotek verildiği, -… A.Ş.’nin iflas etmesi ve bankaya olan borçlarını ödeyemez hale gelmesi sonucunda gayrimenkulün …’nin …BANK’a olan borçlarının tasfiyesi için … İcra Müdürlüğünce ihale yolu

Kategoriler
Ş.A. YMM

SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN E-DEFTER KAYITLARININ YABANCI PARA BİRİMİ İLE TUTULMASI HUSUSU

Sirküler No:3031 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 04.10.2019 tarih ve 11395140-105[VUK 1- 20421]-E.828131 sayılı özelgesinde; … Serbest bölgesinde faaliyette bulunan firmanın e-defter kayıtlarını yabancı para birimine göre tutup tutamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 215 inci maddesinde; “1.Bu Kanuna

Kategoriler
Ş.A. YMM

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3030 Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 13.11.2019 tarih ve 19579043- 105[2019]-E.142887 sayılı özelgesinde; Serbest meslek faaliyetinizle ilgili alınan yayın ve kitaplar için düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; -229’uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı