Kategoriler
Ş.A. YMM

2019 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2987 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, mükelleflerin iade taleplerinin 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküsüne istinaden, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılmak

Sirküler No: 2987

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, mükelleflerin iade taleplerinin 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküsüne istinaden, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılmak suretiyle iade taleplerini elektronik ortamda gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

2019 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde, kesinti yoluyla ödenen vergi nedeniyle iadesi gereken vergi bulunması halinde 1A dilekçesi ile, ödenen geçici vergiden doğan iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde ise 1B dilekçesi ile talep edilmesi, iade türlerinin bir veya birkaçının bulunması halinde iade hakkı doğuran işlem türü alanına çoklu seçim yapma imkanı tanınmıştır.

İade hakkı doğan işlemin öncelikle vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Nakden iadesi talep edilecek geçici vergilerden doğan alacaklar, katma değer vergisi iadelerinden mahsup yoluyla ödenmişse, öncelikle geçici vergiye mahsup edilen KDV’ ler için yeminli mali müşavir tasdik raporu verilmiş olması gerekmektedir.

Geçici vergilerin nakden iadesinde sınır yoktur.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesinde 10.000.-TL’ya kadar inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

Nakden iade talebinin10.001.- ila 100.000.- TL arası olması halinde süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca yerine getirilir.

İade talebinin 100.000.-TL’yı aşması halinde ise aşan tutarın vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

İade tutarının başka vergi borçlarına (muhtasar, KDV, geçici vergi, vb.) mahsubu halinde vergi incelemesi yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir