Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik: ​Özet: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından alınan 13.06.2016 tarih ve 63087 sayılı Yazı'da ithalat bedellerinin yurt dışına transferi karşısında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Maliye Bakanlığı’ndan alınan cevaba yer verilmiştir.
Açıklamalar:

Söz konusu Yazı'da; Türkiye Bankalar Birliği’ne bağlı bankalarca T.C. Merkez Bankası Genelgeleri kapsamında ithalat bedellerinin ihracatçının/bankasının gösterdiği ve bu kapsamda yurt içine yapılan ödemeler ile bu ödemelerin G​ümrük İdarelerine tevsik amacıyla bankalarca düzenlenen transfer bildirim formları için daha sonra görüş değiştirilerek ithalat bedellerinin ihracatçı haricinde bir yere transferinin KKDF doğuracağı belirtilmesi üzerine Maliye Bakanlığı’nın görüşü sorulmuştur.
Talep neticesinde Gümrüklerce yapılan takibatlar ile KKDF yükümlüğünün bankalara ayrıca cezai yükümlülük ve Kaçakçılık Kanunu kapsamında adli ceza olmak üzere sonuç doğuracağından bahisle Maliye Bakanlığınca yeniden değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak; Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 22.02.2013 tarihinden önce yapılan Türkiye’de ihracatçı veya bankasının talimatına istinaden, Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan döviz tevdiat hesabı veya TL mevduat hesabına yatırılması suretiyle yapılan ödemeler KKDF uygulaması açısından peşin ödeme sayılacaktır.
Söz konusu Yazı'yı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz​​​​​​.​
Kısa Açıklama: İthalat bedellerinin yurt dışına transferi karşısında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında…
Başlık: 2016/93 İthalat Bedellerinin Yurt Dışına Transferi Hakkında Yazı
Tarih: 29.06.2016
Attachments: http://www.kpmgvergi.com/Lists/Mali Bltenler/Attachments/1358/gumruk.jpg