Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’na göre iadesinin gerekmesi durumunda, iade ile ilgili olarak yapılacaklara ilişkin, Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:3) yayınlanmıştır.
Açıklamalar:
Bahsi geçen Tebliğ ile, serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için başvuruda bulunacak Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, Tebliğ eki olan formu doldurmak suretiyle, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvuru esnasında Tebliğ eki Form’un yanısıra, Almanya yetkili makamlarından alınacak mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneğinin de ibrazı gerekmektedir.
İlgili makamlarca yapılacak olan iade işleminde, Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesi ve 2 No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ile iç mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.
Anılan Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.
​​​​
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 
Saygılarımızla, ​

Kısa Açıklama: Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin…
Başlık: 2015/69 Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı
Tarih: 15.07.2015