Kategoriler
Ş.A. YMM

2014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2015 dönemi KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekir.

Sirküler No: 1752
Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.
Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.700,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.
2014 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 17.700,- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2015 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi gerekir. Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi Kasım 2015 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Sirküler No: 1752

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.700,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2014 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 17.700,- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2015 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi gerekir. Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi Kasım 2015 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir