26.10.2015 – 2015/8 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesini hedefleyen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 3. Dönem başvuruları 9 Kasım- 25 Aralık 2015 tarihlerinde alınacaktır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımına destek sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, program kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimi ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.

Programdan Yararlanma Koşulları:

Program kapsamında belirlenen öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretime konu olan teknolojik ürün/ürünlerin yatırımları aşağıdaki şartların herhangi birini taşıması halinde desteklenir.

-Türkiye’de veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye (Ar-Ge ve yenilik projesinin hangi kurum/kuruluş tarafından desteklendiğine ve başarı ile tamamlandığına dair belge) sahip ve üretime uygun olan ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürünlere destek sağlanır.

-Türkiye’de veya yurtdışında, öz kaynaklar kullanılarak yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne ait; Türkiye için geçerli “İncelemeli Patent Belgesi”nin TPE onaylı suretine sahip olması halinde destek sağlanır. İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması şartı aranır.

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği’nin 25.madde hükümleri çerçevesinde; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün ile ilgili, yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir. Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 6 (altı) ay önce alınması şartı aranır.

Desteklenecek Yatırım Harcamaları:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında yatırıma konu teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan;

a) Ana makine ve teçhizat

b) Yardımcı makine ve teçhizat

c) Taşıma ve sigorta

d) Montaj

e) Filibilite raporu gideri

Destek Unsurları:

İşletme sınıfları esas alınarak sağlanacak geri ödemesiz destek üst limitleri:

a) Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL’dir.

b) Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 4.000.000 TL’dir.

c) Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 10.000.000 TL’dir.

Destek Süresi:

– Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),

– Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,

– İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

Başvuru Süreci:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. dönem başvuruları 9 Kasım – 25 Aralık 2015 tarihleri arasında, https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurular sadece internet üzerinden Elektronik İmzalı (e-imzalı) olarak alınacak olup başvuru formunun ve ek belgelerin çıktıları Bakanlığa gönderilmeyecektir. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen işletmelerde temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin e-imza temin etmeleri gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için çağrıların detaylarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi web sayfasından aşağıdaki bağlantı yoluyla erişebilirsiniz.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Ortağı

ozlem.elver@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 19

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?