3474-REESKONT İŞLEMLERİNİN UYGULANMASI

Sirküler No: 3474 Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemi olarak tanımlanabilmektedir. Senede bağlı alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak...