Transfer Fiyatlandırması Formu’na İlişkin Pratik Bilgiler

Rating: 0 Content: Hatırlanacağı üzere Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir takvim yılı içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleriyle ilgili olarak "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü...

Neden “Büyük Veri”?

Rating: 0 Content: Dünya, kendi kendine yetebilen akıllı fabrikalarla yükselerek yer aldığı Endüstri 4.0 devriminin eşiğinde. Nesnelerin İnterneti aracılığıyla tüm verilerin anlık paylaşıldığı ve Büyük Veri’yi oluşturduğu bu çağa, vergi dünyası da e-dönüşümlerle...

Verginin Popüler Konusu BEPS: Dünyada ve Türkiye’de Son Gelişmeler

Rating: 0 Content: Devletlerin devamlı bütçe açıkları ile mücadele etmesi, çok uluslu işletmelerin devlet gelirlerine olan katkı paylarının yetersizliği ve bu konuda oluşan kamuoyu baskısının yanında vergi cennetlerinin birçok ülkeden daha çok doğrudan yatırım alması;...