FİRMALAR ADINA YAPILAN ELEKTRONİK TEBLİĞİN TAKİBİ HUSUSU

Sirküler No: 3110 Elektronik Tebligat (E-Tebligat); tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki...

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayınlandı

Bülten: 2020/59 ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik...