Kısmi Bölünme Tebliği Örtülü Olarak Yürürlüğe Girdi

Rating: 0 Content: Kurumlar vergisi matrahını korumak için var olan örtülü sermaye, örtülü kazanç dağıtımı gibi müesseseleri, kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Sonrasında yürürlüğü askıya alınan bir tebliğ taslağının örtülü olarak yürürlüğe konmasına karşı olarak bu...

Gelirden Kim Daha Çok Pay Alıyor?

Gelir dağılımı, bir ekonomide yaratılan gelirin o ekonomideki kişiler, gruplar, bölgeler arasında nasıl paylaşıldığını ortaya koyan göstergedir. İnsanların...