3402-7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

Sirküler No: 3402 7236 sayılı Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  09.06.2021 tarihli, 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup,  uygulama ile ilgili hususlar...