YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN DEVİR İŞLEMİNDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No: 3018 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 22.07.2019 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.590984 sayılı özelgesinde; Yatırım teşvik belgesi sahibi şirket tarafından ……. parselde bulunan, Güneş Enerji Santrali (GES-2)...

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Sirküler No: 2993 30.01.2020 tarih ve 64597866-130[12]-E.3379 sayılı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;  Şirketin faaliyet konusunun her çeşit tabii ve suni kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyaları ile tekstil ürünlerinin ithalatı, ihracatı ve...