Kategoriler
Ş.A. YMM

2019 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2987

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, mükelleflerin iade taleplerinin 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküsüne istinaden, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılmak suretiyle iade taleplerini elektronik ortamda gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

2019 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde, kesinti yoluyla ödenen vergi nedeniyle iadesi gereken vergi bulunması halinde 1A dilekçesi ile, ödenen geçici vergiden doğan iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde ise 1B dilekçesi ile talep edilmesi, iade türlerinin bir veya birkaçının bulunması halinde iade hakkı doğuran işlem türü alanına çoklu seçim yapma imkanı tanınmıştır.

İade hakkı doğan işlemin öncelikle vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Nakden iadesi talep edilecek geçici vergilerden doğan alacaklar, katma değer vergisi iadelerinden mahsup yoluyla ödenmişse, öncelikle geçici vergiye mahsup edilen KDV’ ler için yeminli mali müşavir tasdik raporu verilmiş olması gerekmektedir.

Geçici vergilerin nakden iadesinde sınır yoktur.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesinde 10.000.-TL’ya kadar inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

Nakden iade talebinin10.001.- ila 100.000.- TL arası olması halinde süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca yerine getirilir.

İade talebinin 100.000.-TL’yı aşması halinde ise aşan tutarın vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

İade tutarının başka vergi borçlarına (muhtasar, KDV, geçici vergi, vb.) mahsubu halinde vergi incelemesi yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

KREDİ KARTI İLE VERGİ TAHSİLATI YAPACAK OLAN ANLAŞMALI BANKALAR YENİ VERGİ TÜRLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLDİ.

Sirküler No: 2925

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatı yapabilecek bankalar belirlenmiş ve 23.12.2019 tarih ve 2815 sayılı sirkümüz ile duyrulmuştu.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.

 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Zirai Kazanç Gelir Vergisi
 • Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi Stopajı
 • Basit Usulde Ticari Kazanç
 • Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
 • Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)
 • Gelir Geçici Vergi
 • Kurum Geçici Vergi
 • Diğer Ücretler
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleriyle anlaşmalı bankaların kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait banka kartlarıyla, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası vb. ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.