3407-KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ HALİNDE ALACAKLILARIN VERGİ DURUMU

Sirküler No: 3407 12.06.2020 tarih ve 84974990-130[KDV-1/İ/29-2019/20]-E.154267 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesinde; Firmanızın alacaklısı olduğunuz … A.Ş. firmasının 2017 yılında konkordato ilan ettiği ve tüm alacaklılarının mahkeme aracılığıyla...