DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2019/8)

Sirküler No: 2786 28.11.2019 tarih ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde değişiklik yapılmasına dair (İhracat:2019/8) Tebliğ ile dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre...

Elektronik Gümrük Beyannamelerinde Ücret Düzenlenmesi

Rating: 0 Content: Dijitalleşme çağımızın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Özel sektördeki bu dönüşüme kamu kurumları da entegre oluyor.Bu değişime en hızlı adapte olan kurumların başında Ticaret Bakanlığı’nın olduğunu söylemek mümkün. Zira yıllardır...