3402-7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

Sirküler No: 3402 7236 sayılı Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  09.06.2021 tarihli, 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup,  uygulama ile ilgili hususlar...

3238-KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI

Sirküler No: 3238 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesine göre, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık...

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI

Sirküler No: 2834 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesine göre, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık...