FİRMALAR ADINA YAPILAN ELEKTRONİK TEBLİĞİN TAKİBİ HUSUSU

Sirküler No: 3110 Elektronik Tebligat (E-Tebligat); tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki...