30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Berat Yükleme Takvimi

Bülten: 2020/55 30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK, DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ...

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2609 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.04.2019 tarihinde yayımlanan 116 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 213 Vergi Usul Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına...

Bülten 2017-57 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Aralık 2016 Ayına Ait E Defter Berat Yükleme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2017-57) MART 2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE 2016 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ARALIK 2016 AYINA AİT E DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı...