ABD’de LIFO uygulaması Sona Eriyor

ABD Yönetimi hazırladığı yasa değişikliği ile vergi uygulamaları bakımından, satılan malların (ve stokların) maliyetinin hesaplanmasında kullanılmasına izin verilen LIFO –son giren ilk çıkar- yönteminin uygulamasını sona erdireceğini açıkladı.Bilindiği gibi LIFO...

Vergi Müfettişi Mükellefin Dijital Bilgilerini Çaldırırsa veya Kaybederse

Vergi Müfettişi X İstanbul’da Vergi Denetim Kurulu’nda 3 yıldır çalışmaktadır. İnceleme yaptığı mükelleften bütün satışlarını, alışlarını ve defter kayıtlarının tamamını bir CD’ye kaydederek Excel formatında getirmesini talep eder. Mükellef birkaç haftalık çalışmanın...

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)

BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 1 Ekim 2014 gün ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu...