Mali Müşavirlerin Çalışma Usulleri Hk. Yön. Değ.

R.Gazete No: 29363 R.G. Tarihi: 22.5.2015 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...

Gerçeğe Uygun Değer Daha Gerçek Olacak!

Yürürlükteki Türkiye Muhasebe Standartlarına 2013 yılının başından itibaren yeni bir standart daha eklendi: "TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ".Gerçeğe uygun değer esasen muhasebe standartları açısından yeni bir kavram değil. TMS/TFRS setini uygulayanlar...