Hangi kar dağıtılacak?

Rating: 0 Content: Birçok şirketin son günlerde gündeminde olan konulardan birisi genel kurul yükümlülüğünü yerine getirmek ve kar dağıtımına karar vererek nakit akışlarını düzenlemek. Ancak bu husus Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerde...

BEPS 13- Ülke Bazlı Raporlama’da Konsolidasyon

Rating: 0 Content: OECD’nin Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı’nı (BEPS) önlemeye ilişkin 13 numaralı eylem planı kapsamında yer alan Ülke Bazlı Raporlama  (Country by Country Reporting)  ilk olarak 2016 hesap dönemi için 31 Aralık...