Turquality Hizmet Sektörüyle Vites Yükseltti!

Rating: 0 Content: Turquality ile Küresel Marka Yaratmak…Tüm Dünya’nın artık tereddütsüz kabul ettiği bir gerçek var; eğer hizmet ve üretim sektöründe global markalarınız varsa...

Borsa ve Faiz İlişkisi

Tasarrufların yönleneceği yerler arasında hisse senedi ile tahvil ve mevduat birbirine rakip iki seçenektir. Hisse senedi seçeneği iki kazanç (ya da kayıp) sunar: (1) Temettü geliri (kâr payı), (2)...

Ekonomi Politikasıyla İlgili Faizler

Aşağıda önce tablolar halinde ekonomi politikasıyla faizlerin tanımlayacak sonra da bunların 8 Mayıs 2015 itibariyle geçerli oranlarını, sonra da bu faizlerin dayanaklarını ve kurum ve kişiler...