12.11.2015 – 2015/32 SGK İşveren Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır
İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, özel hukuk tüzel kişileri adına yetkili kişilerce yapılacak e-sigorta kullanıcı şifresi başvurularında ve memur statüsünde çalışan kamu görevlilerinin işverenlerinin yapacakları bazı uygulamalarla ilgili değişiklikler yapılmış, Bağ-Kur kapsamında bulunan gerçek kişi işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları sigortalılardan daha az kazanç beyan edemeyeceği kuralı kanuna uygun hale getirilerek kaldırılmış, yemek parası ve çocuk yardımı ile ilgili örnekler ve formüller tekrar düzenlenmiştir.

8 Kasım 2015 tarihli, 29526 sayılı Resmi Gazetede, İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 4üncü maddesi kapsamında olup da emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında tespit olunan sigortalılarla, 4-c maddesi kapsamında olan sigortalıların işveren yükümlülükleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

1) Aylıksız İzinli Olan veya Açığa Alınan Memurların Prim Belgelerine ve Primlerine İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

– Personel mevzuatları uyarınca aylıksız izinli sayılanların prim ödeme yükümlüleri ve genel sağlık sigortası primlerinin hesaplanması,

– Kamu görevlileri sendikaları ve toplu görüşme hükümlerine göre aylıksız izinli olanların prim oranları ve primleri tahakkuk ettirecek kurumlar,

– Kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle başka bir kurumda görevlendirilenlerin primlerinin hangi kurum tarafından ödeneceği,

– Aylıksız izinli sayılanların prim belgelerinin gönderilme şekli ve süresi,

– Açığa alınan veya görevine son verilenlerin tekrar görevine iade edilmesi halinde görevde olmadıkları sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi,

Hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

2) E-sigorta Kullanıcı Şifresi Başvurularında Düzenleme Yapılmıştır

Tebliğin ilgili maddesinin eski halinde özel hukuk tüzel kişileri adına şifre başvurusu yapabilmek için kişilerin yönetim kurulu kararı, noterden onaylı vekaletname veya imza sirküleriyle yetkilendirilmesi gerektiği, bu durumda hem tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin hem de başvuru için yetki verilen kişinin başvuru formunu imzalaması gerektiği, başvuru formu ekine de imza sirküleri veya vekaletnamenin konulacağı belirtilmekteydi. Yapılan değişiklikle yetkilendirme belgeleri arasında sayılan imza sirküleri ile başvuru formunda hem tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin hem de başvuru yetkisi verilen kişinin imzasının bulunacağı hükmü kaldırılmakta ve başvuru formu ekine eklenecek olan evraklar arasına yönetim kurulu kararının da eklenebileceği belirtilmektedir.

3) Bağ-Kurlu İşverenlerin İşçilerinden Daha Az Kazanç Bildiremeyeceği Kuralı Kaldırılmıştır

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan gerçek kişi işverenlerin Kuruma yapacakları aylık prime esas kazanç bildiriminde yanlarında çalıştırdıkları sigortalılardan en yüksek ücreti alan sigortalıdan daha az kazanç bildiremeyeceği kuralı daha önce kanuni düzenleme yapılarak kaldırılmıştı. Tebliğde de buna yönelik düzenleme kaldırılarak kanunla uyumlu hale getirilmiştir.

3) Yemek ve Çocuk Yardımı Hesabına İlişkin Örnekler ve Formüller Tekrar Düzenlenmiştir.

Tebliğde yemek ücreti ve çocuk zammı ödemeleriyle ilgili olarak primden istisna tutulacak tutarın belirlenmesine ilişkin verilen örnek yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca yemek ve çocuk zammı olarak yapılan ödemelerin işveren tarafından yılda tek seferde ödenmesi halinde istisnanın nasıl uygulanacağına dair formül tekrar yazılmıştır.

Buna göre;

Yemek Parası;

Brüt Günlük Asgari Ücret X %6=Günlük İstisna Tutarı,

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı(Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)X Günlük İstisna Tutarı=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası-Yıllık İstisna Tutarı= Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Şeklinde formüle edilmiş;

Çocuk Zammı ise;

Brüt Aylık Asgari Ücret X %2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için),

Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için) X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay=Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Şeklinde formüle edilerek açıklanmıştır.

İşveren Uygulama Tebliği değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

+90 212 326 67 34

celal.ozcan@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 8

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?