BASINDAN YAZILAR

Seçim Vaatleri Hükümet Tarafından Açıklanarak Start Verildi / Vedat İlki » Muhasebe TR

Seçim Vaatleri Hükümet Tarafından Açıklanarak Start Verildi / Vedat İlki
27.11.2015


64. Hükümet programını açıkladı.Seçim alanlarında açıklanan vaatlerin hayata geçirilmesi için ,start verilmiş oldu.

Tüm vaatlerin hayata geçmesi için TBMM yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Biz buradan sadece konumuzu ilgilendiren vaatleri yazı konumuz yapacağız.

6 temel alanda reformları yoğunlaştıracak. Bunlar;

• Demokratikleşme ve adalet,

• Eğitim,

• Kamu yönetimi,

• Kamu maliyesi,

• Reel ekonomide köklü değişim,

• Öncelikli dönüşüm programları alanında gerçekleşecek reformlardır.

30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI VAR

Şubat 2016’da 30 bin öğretmenin atamasını yapılacağı belirtilmiştir.

MESLEK LİSELERİNE ÖZEL+KAMU AYARLAMASI

Meslek liselerinde ,kamu-özel kesim işbirliği ile meslek liselerini ve meslek yüksekokullarını yeniden yapılandırılması gündeme alınacaktır.

Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı etkinleştirilecek. Meslek Yüksek Okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilmek suretiyle, bu öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracak tedbirler alınacak. Organize Sanayi Bölgelerinde meslek lisesi kurulmasına yönelik teşvikler vardı,yaygınlaşacak. Çıraklık eğitimi yeniden gözden geçirilecek,alt yapısı geliştirilecektir.

Mesleki ve teknik okul ve kurumlarında atölye ortamlarını sektör bazlı olarak iyileştirmeler yapılacaktır.

Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alarak okul-sanayi işbirliğine katkıda bulunulacak.

ŞİRKETLER OKULLAR AÇARAK ARA ELEMAN AÇIĞINI KAPATABİLİR

Şirketlerin sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapılacaktır.

DOĞUM HEDİYESİ DEVAM EDECEK

Bütün annelere ‘Doğum Hediyesi’ programı kapsamında, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerinde çocuklar için 600 TL ödemenin yapılmasına imkân verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri yerine getirildi,uygulama ileri yıllarda etkinleştirilecektir.

ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ YARDIMI

Kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş imkânlarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak kreşleri teşvik edecek düzenlemelere yer verilecektir.

ENGELLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri ‘Engelli Yaşam Merkezleri’ kurulacak. Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkân verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacak. Engellilere özel Bilgi ve İletişim Teknolojileri yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânları artıracak.

Engelli gençlerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güçlendirmeye devam edilecek. Toplumsal alan ve hizmetleri, engelli genç bireylerin katılımına olanak verecek şekilde düzenlenecek.

KADINLAR İÇİN YENİ PROJELER

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik yeni çalışma modelleri oluşturacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmaları sağlanacak. Kadın istihdamına yönelik istihdam teşviklerinin devamı sağlanacak. Kadınların iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracak. Kadın girişimcilere 100 bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlamaya devam edilecek.

KADINLARIN DOĞUM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VAR

Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlanacak. İşçi ve memur tüm çalışan kadınlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınacaktır.

GENÇ GİRİŞİMCİ İÇİN TEŞVİK VAR

Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilecek. Kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlere ayrıca 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.

GENÇ İŞÇİ İÇİN İŞVERENE GÜZEL BİR TEŞVİK VAR

İlk kez iş bulan her gence maaşının bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasını sağlanacak. Bu dönemde gençlerin iş başında eğitimini de temin ederek beceri kazanmalarını sağlanacak, işverenin de personel maliyeti düşürülecektir.

GENÇLERİN GSS IZDIRAPI SONA ERECEK

Lise veya üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderleri iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Gençlere ücretsiz sağlık hizmeti sunulacak. Gençlerin genel sigorta borçları sıfırlanacak.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN GENÇLERE DESTEK

Kısmi süreli çalışma biçimleri geliştirerek , gençlerin istihdama katılımının önünü açılacaktır. Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursları kesilmeden kısmi süreli çalışma yoluyla istihdama katılımlarını sağlayan yasal düzenleme yapılacak.

ÖĞRENCİLERE BURS ARTIYOR

Öğrencilerin 330 TL olan bursu 400 TL olacaktır.

KLASİK EL SANATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkâri gibi bize özgü veya en iyi örneklerinin ülkemizde üretildiği süsleme ve el sanatlarının farklı sunum ve kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesi sağlanacak.

Emek yoğun geleneksel sektörlerin katma değerini artıracak yapılanmalarını desteklenecek.

ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN ÇALIŞMALAR

Evrensel standartlarda ve uluslararası(ILO) taahhütlerine uygun, kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatını tam olarak tesis etme hedefleniyor.

Çalışan kesimlerin iş sağlığı ve güvenliği kendi başına bir değer olduğu gibi, verimli ve katma değeri yüksek bir üretim yapısının da ön şartıdır.

Yeni dönemde kayıt dışılığın da önemli bir nedeni olan çalışma hayatındaki katılıkları azaltarak, istihdamın gelişimine sağlıklı bir zemin oluştururken, işletmelerin rekabet gücünü artırılacak tedbirler alınacaktır.

KIDEM TAZMİNATI FONU GÜNDEME GELECEK

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

ÖZEL SEKTÖRE EĞİTİM BİRİMİ ZORUNLULUĞU

Özel sektör işletmelerine eğitim birimleri kurulmasını teşvik edilecek. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermelerini özendirilecek.

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK

Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş ve eğitim dünyası için gerekli olan Ulusal Meslek Standartları hazırlanıp yürürlüğe konulacak, yürürlükteki standartlar en geç 5 yılda bir güncellenecek.

ILO STANDARTINA UYUM

Avrupa Birliği ve ILO standartlarını esas alınarak oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı uygulamaya alınacak.

TEŞVİK VERİLEREK KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi araçlarla ve bilgi toplumu şartlarında gelişen yeni işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak bir çalışma ortamı oluşturulacak.

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN YENİ BÜROKRATİK DÜZENLEME

Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreçlerin basitleştirilmesi.

SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YENİLİKLER

1200 LİRA EK ZAM

Tüm işçi ve bağ kur emeklilerine de 2016 dönemin de yıllık ilave 1.200 TL verilecektir.

EMEKLİ İŞVEREN DESTEK PRİMİ SIFIRLANACAK

Bağ-Kur Sigortalısı olan esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi’ni önümüzdeki dönemde tamamen kaldırılacaktır.

1300 TL ASGARİ ÜCRET/TEHLİKE DERECESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

2016 yılı için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunulacak. İşin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlanacaktır.

TEŞVİK VAR

51 il de uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kalkacaktır.

MUHTAR MAAŞI 1300 TL YÜKSELECEK

Muhtarların 950 TL olan maaşı 1.300 TL’ye yükseltilecek. 65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın kesinti olmadan maaşını almasını sağlayacağız.

POLİSE EK GÖSTERGE

Polislerin 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkaracak. Emniyet hizmet tazminatı % 25 artıracak.

UZMAN ERBAŞ EK GÖSTERGE

Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkaracak.

ER VE ERBAŞ HARÇLIK 100 LİRA

Er ve Erbaşların harçlığı 100 liraya yükselecek.

ASKERİ ÖĞRENCİ 400 LİRA HARÇLIK

Askeri öğrencilere harçlık 400 TL olacaktır.

ASTSUBAY EMEKLİSİNE İNTİBAK

Astsubay emeklilerine 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları sağlanacaktır.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARINA YENİ HAKLAR

Geçici köy korucularına şartlarını iyileştirmeye dönük başlatılan çalışmalara bağlı olarak gerekli adımları atılacaktır.

GSS TESTİNE YENİ AYAR

Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemelerini gözden geçirerek, sistemin etkinliği ve verimliliğini artırılacak.

EMEKLİYE TOKİ KONUTU

TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla konut yapılacak.

KAYITDIŞI DENETİMLERİ DEVAM EDECEK

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederek, kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişletecek.

KRİZ OLURSA YAPILANDIRMA VAR

Prim yapılandırmaları ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulanmayacak.

CARİ DÖNEM PRİM ARTIRILACAK

Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artırılacaktır.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BASİTE İNDİRGENECEK

İstihdam teşviklerini basit ve daha anlaşılır hale getirecek. Bu kapsamda yapılacak analizler dikkate alınarak, bazı teşvik uygulamalarını gözden geçirecek.

İNŞAATLARDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMİ

İnşaat sektöründe işgücü niteliğini yükseltilecek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştirecek.

ESNAFA KREDİ VE VERGİ AVANTAJI

Esnafa düşük faizli kredi uygulamasına devam ederken, 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği de verilecek. Basit usulde vergilendirilen esnafımızın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergisi almayacak.

Birçok konu zaman içinde hayata geçmesi için önümüzdeki yasama döneminde yasal değişikliklerle TBMM gelecektir.

İlerleyen yıllarda nelerin gerçekleştiğini,nelerin gerçekleşmediğini göreceğiz.

Tüm bunlar ekonominin büyümesi ve yatırımlar ile hayat bulacaktır.

Kaynak:
alitezel.com