Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

İş Kanunu

47. 2018 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

SGK

1. Aile ve Çocuk Yardımları

5. 2017 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

6. 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi

22. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

24. Kıdem Tazminatı Tavanı

28. Sakatlık İndirimi

29. SGK Prim Oranları

30. SGK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler

31. SGK Taban ve Tavan Ücreti

39. Yemek Yardımı İstisnası

42. Yıllık Ücretli İzin

47 – Gelir Vergisi Tarifeleri

Vergi

1. Aile ve Çocuk Yardımları

2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar

3. Araç Muayene Harçları

4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82)

5. 2017 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

6. 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi

7. Ba – Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması

8. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar

9. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

10. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

11. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

12. Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi)

13. Defter Tutma Hadleri (VUK 177 Md.)

14. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

15. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

16. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

17. Fatura Kullanma Mecburiyeti

18. Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları

20. Harcırah Tutarları (Vergiden Müstesna)

21. Harç Tutarları

23. KDV Tevkifat Oranları

24. Kıdem Tazminatı Tavanı

25. Kira Geliri İstisna Tutarları

26. 01.01. 2016’den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

27. Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları

28. Sakatlık İndirimi

32. Tahsilat ve Ödemelerin Finans Kurumları Aracılığıyla Yapılma Zorunluluğu (Tevsiki)

33. Tecil Faizi

34. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

36. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

37. Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

38. Veraset ve İntikal Vergisinde Matrah ve Oranlar

39. Yemek Yardımı İstisnası

40. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

41. Yeniden Değerleme Oranları

43. 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olanlar

44. Perakende Satış Fişi ve Yazarkasa Fişi Düzenleme Sınırı

45. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

46. Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

47 – Gelir Vergisi Tarifeleri

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.