47 – Gelir Vergisi Tarifeleri

,

 Ücretler İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

Gelir Dilimleri Vergi Oranı
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası 27%
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası 35%

 Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

Gelir Dilimleri Vergi Oranı
13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası 35%

 

42. Yıllık Ücretli İzin

 

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) 14 Gün
Hizmet Süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 Gün
Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

39. Yemek Yardımı İstisnası

,
Dönemler Günlük Tutar
2017 14,00 TL
2016 13,70 TL
2015 13,00 TL
2014 12,00 TL
2013 12,00 TL
2012 11,70 TL
2011 10,70 TL
2010 10,00 TL
2009 10,00 TL
2008 9,00 YTL

 

31. SGK Taban ve Tavan Ücreti

 

Dönemi Alt Sınırı Üst Sınırı
01.01.2017 – 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 1021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 666,00 TL 4.329,00 TL

30. SGK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler

 

Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar Prime Tabi (+) /Prime Tabi Değil (-) Hangi Ayda Prime Tabi Tutulduğu
1- Ücret
Ödeme şekil ve  zamanına göre ücret

çeşitleri

a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay
* Fazla çalışma / mesai ücreti + Hak Edilen Ay
* Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay
* Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay
* Yıllık izin ücreti + Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay
* Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay
* Transfer ücreti + Hak Edilen Ay
* Transfer  verimi ücreti + Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay
* Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay
* Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay
* Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
* Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar + Hak Edilen Ay
* Bakım tazminatı + Hak Edilen Ay
* Vardiya tazminatı + Hak Edilen Ay
* Ağır vasıta tazminatı + Hak Edilen Ay
* İş güçlüğü tazminatı + Hak Edilen Ay
* Yıpranma tazminatı + Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı + Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı + Hak Edilen Ay
* İmza zorunluluğu tazminatı + Hak Edilen Ay
* Makam tazminatı + Hak Edilen Ay
* Uçuş tazminatı + Hak Edilen Ay
* Arazi zammı + Hak Edilen Ay
* İş riski zammı + Hak Edilen Ay
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Hak Edilen Ay
f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay

 

ı)  Avukatlık vekâlet  ücreti + Hak Edilen Ay
2- Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak
* Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen kira yardımı + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen yakacak yardımı + Ödendiği Ay
* Askerlik yardımı + Ödendiği Ay
* Sünnet yardımı + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ısıtma yardımı + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli + Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay
* Yılbaşı parası + Ödendiği Ay
* Kreş parası + Ödendiği Ay
* Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
* İzin harçlığı + Ödendiği Ay
* Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay
* Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye  

+

 

Ödendiği Ay

* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
* Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)  

+

 

Ödendiği Ay

* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)  

+

 

Ödendiği Ay

* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)  

+

 

Ödendiği Ay

* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları  

 

 

+

 

 

 

Ödendiği Ay

3- Sigorta primine tabi tutulmayacak

kazançlar

a) Ayni yardımlar
b) Ölüm, doğum ve  evlenme yardımı
c) Görev yollukları
d) Seyyar görev tazminatı
e) Kıdem tazminatı

 

f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki  

toplu ödemeler
g) Keşif ücreti
h) İhbar tazminatı
I) Kasa tazminatı
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)  

j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)  

k) Yemek zammı (Kurumca sigorta

priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

 

l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları  

 

 

29. SGK Prim Oranları

1 Eylül 2013’den  İtibaren SGK Prim Oranları

 

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar
 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı % İşveren Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7.5
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11
d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı

Eklenecek İşlerde)

9 12 – 14
Toplam Prim Oranı 14 20.5

 

 

2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12.5
c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Toplam Prim Oranı 34.5

 

 

3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi
Sigorta Kolları Sigortalı Payı %
a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12
Toplam Prim Oranı 32

 

28. Sakatlık İndirimi

,

 

Sakatlık Derecesi Tutar
Birinci derece sakatlar için 900.-TL
İkinci derece sakatlar için 460.-TL
Üçüncü derece sakatlar için 210.-TL

24. Kıdem Tazminatı Tavanı

,
Uygulandığı dönem Tutar (TL)
01.01.2017-30.06.2017 4.426,16
01.07.2016-31.12.2016 4.297,21
01.01.2016-30.06.2016 4.092,53
01.09.2015-31.12.2015 3.828,37
01.07.2015-31.08.2015 3.709,98
01.01.2015-30.06.2015 3.541,37
01.01.2014-31.12.2014 3.438,22
01.07.2013-31.12.2013 3.254,44
01.01.2013-30.06.2013 3.129,25
01.07.2012-31.12.2012 3.033,98
01.01.2012-30.06.2012 2.917,27
01.07.2011-31.12.2011 2.731,85
01.01.2011-30.06.2011 2.623,23
01.07.2010-31.12.2010 2.517,00
01.01.2010-30.06.2010 2.427,04
01.07.2009-31.12.2009 2.365,16
01.01.2009-30.06.2009 2.260,04
01.07.2008-31.12.2008 2.173,19
01.01.2008-30.06.2008 2.087,92
01.07.2007-31.12.2007 2.030,19
01.01.2007-30.06.2007 1.960,69

22. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları
 

 

Kanun Mad.

 

 

Ceza mad.

 

 

 

Fiil

2016 Yılı İçin Ceza Miktarları
10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinden 10 – 49 çalışanı bulunan işyerleri 50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerleri;
Az

tehlikeli

 

Tehlikeli

Çok

tehlikeli

Az

tehlikeli

 

Tehlikeli

Çok

tehlikeli

Az

tehlikeli

 

Tehlikeli

Çok

tehlikeli

 

 

 

 

 

 

4/1-a

 

 

 

 

 

 

26/1-a

Çalışanların işle ilgili sağlık ve

güvenliğini sağlamamak; mesleki riskleri önlememek,  eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli tedbirleri almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçler sağlanmamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

 

 

 

 

 

 

2.603

 

 

 

 

 

 

3.254

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

 

2.603

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

 

5.206

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

 

5.206

 

 

 

 

 

 

7.809

 

 

4/1-b

  İşyerinde alınan iş sağlığı ve

güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlememek, denetlememek ve uygunsuzluklarıgidermemek.

 

 

2.603

 

 

3.254

 

 

3.905

 

 

2.603

 

 

3.905

 

 

5.206

 

 

3.905

 

 

5.206

 

 

7.809

 

 

6/1

 

 

26/1-b

İş güvenliği uzmanı veya işyeri

hekimi görevlendirmemek (Görevlendirmediği her bir kişi için).

 

6.511

 

8.139

 

9.767

 

6.511

 

9.767

 

13.022

 

9.767

 

13.022

 

19.533

Aykırılığın devam ettiği her ay

Için

6.511 8.139 9.767 6.511 9.767 13.022 9.767 13.022 19.533
 

6/1

 

26/1-b

On ve daha fazla çalışanı olan

çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, Diğer Sağlık

Personeli  görevlendirmemek

 

 

 

 

 

 

6.511

 

 

 

9.767

 

 

6/1-b

 

 

26/1-b

Görevlendirdikleri kişi veya

hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli ihtiyaçları karşılamamak.

 

 

1.952

 

 

2.440

 

 

2.928

 

 

1.952

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

5.856

 

 

6/1-c

 

 

26/1-b

İşyerinde sağlık ve güvenlik

hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamamak (her bir ihlal için ayrı ayrı).

 

 

1.952

 

 

2.440

 

 

2.928

 

 

1.952

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

5.856

 

 

 

6/1-ç

 

 

 

26/1-b

Görevlendirdikleri kişi veya

hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı).

 

 

 

1.301

 

 

 

1.626

 

 

 

1.952

 

 

 

1.301

 

 

 

1.952

 

 

 

2.602

 

 

 

1.952

 

 

 

2.602

 

 

 

3.903

 

 

 

 

6/1-d

 

 

 

 

26/1-b

Çalışanların sağlık ve güvenliğini

etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemek (her bir ihlal için ayrıayrı).

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

2.440

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

3.904

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

3.904

 

 

 

 

5.856

8/1 26/1-c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini 1.952 2.440 2.928 1.952 2.928 3.904 2.928 3.904 5.856

 

    kısıtlamak  (her bir ihlal için ayrı

ayrı).

                 
 

 

 

 

8/6

 

 

 

 

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği

uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmamak, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresini dikkate almamak (her bir ihlal için ayrı ayrı).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

3.904

 

 

 

 

5.856

 

 

10/1

 

 

26/1-ç

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği

yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması.

 

3.906

 

4.883

 

5.859

 

3.906

 

5.859

 

7.812

 

5.859

 

7.812

 

11.718

Aykırılığın devam ettiği her ay

için

5.859 7.324 8.789 5.859 8.789 11.718 8.789 11.718 17.577
 

 

10/4

 

 

26/1-ç

İş sağlığı ve güvenliği yönünden

çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

 

 

1.952

 

 

2.440

 

 

2.928

 

 

1.952

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

5.856

 

 

11

 

 

26/1-d

Acil durum planları yapmamak,

yangınla mücadele ve ilk yardım konularında gerekli tedbirleri almamak

 

1.301

 

1.626

 

1.952

 

1.301

 

1.952

 

2.602

 

1.952

 

2.602

 

3.903

Aykırılığın devam ettiği her ay

için

1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.602 1.952 2.602 3.903
 

 

 

12

 

 

 

26/1-d

Ciddi, yakın ve önlenemeyen

tehlikenin meydana gelmesi durumunda; bu Kanunun Tahliye hükümlerine uymamak (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

 

 

1.301

 

 

1.626

 

 

1.952

 

 

1.301

 

 

1.952

 

 

2.602

 

 

1.952

 

 

2.602

 

 

3.903

Aykırılığın devam ettiği her ay

için

1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.602 1.952 2.602 3.903
 

 

 

 

 

 

 

14/1

 

 

 

 

 

 

 

26/1-e

İş kazalarının ve meslek

hastalıklarının  kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek,

işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek (her bir yükümlülük için ayrı ayrı).

 

 

 

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

 

 

 

2.440

 

 

 

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

 

 

 

3.904

 

 

 

 

 

 

 

2.928

 

 

 

 

 

 

 

3.904

 

 

 

 

 

 

 

5.856

 

 

14/2

 

 

26/1-e

İş kazalarını kazadan sonraki üç

iş günü içinde, meslek hastalıklarını ise öğrenilen tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.

 

 

2.603

 

 

3.254

 

 

3.905

 

 

2.603

 

 

3.905

 

 

5.206

 

 

3.905

 

 

5.206

 

 

7.809

 

 

 

14/4

 

 

 

26/1-e

Sağlık hizmeti sunucularının

kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularıise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi.

 

 

 

2.603

 

 

 

3.254

 

 

 

3.905

 

 

 

2.603

 

 

 

3.905

 

 

 

5.206

 

 

 

3.905

 

 

 

5.206

 

 

 

7.809

 

15/1

 

26/1-f

Çalışanları sağlık gözetimine

tabi tutmamak (gözetime tabi tutulmayan her birçalışan için ayrı ayrı).

 

1.301

 

1.626

 

1.952

 

1.301

 

1.952

 

2.602

 

1.952

 

2.602

 

3.903

 

 

15/2

 

 

26/1-f

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta

yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmak (her çalışan için).

 

 

1.301

 

 

1.626

 

 

1.952

 

 

1.301

 

 

1.952

 

 

2.602

 

 

1.952

 

 

2.602

 

 

3.903

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

26/1-g

Çalışanların ve çalışan

temsilcilerinin; a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirleri b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için).

 

 

 

 

 

 

1.301

 

 

 

 

 

 

1.626

 

 

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

 

 

1.301

 

 

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

 

 

2.602

 

 

 

 

 

 

1.952

 

 

 

 

 

 

2.602

 

 

 

 

 

 

3.903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/1-ğ

Çalışanların iş sağlığı ve

güvenliği eğitimlerini almalarını sağlamamak; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştırmak; verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması; eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması, eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi (her bir çalışan için).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

 

 

 

18

 

 

 

26/1-h

Çalışanların görüşlerinin

alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı).

 

 

 

1.301

 

 

 

1.626

 

 

 

1.952

 

 

 

1.301

 

 

 

1.952

 

 

 

2.602

 

 

 

1.952

 

 

 

2.602

 

 

 

3.903

20/1 26/1-ı Çalışan temsilcisi

görevlendirmemek.

1.301 1.626 1.952 1.301 1.952 2.602 1.952 2.602 3.903
 

 

20/3

 

 

26/1-ı

Çalışan temsilcilerinin, tehlike

kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirleri almamak.

 

 

1.952

 

 

2.440

 

 

2.928

 

 

1.952

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

2.928

 

 

3.904

 

 

5.856

 

 

 

20/4

 

 

 

26/1-ı

Görevlerini yürütmeleri

nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren

tarafından gerekli imkanların sağlanmaması.

 

 

 

1.301

 

 

 

1.626

 

 

 

1.952

 

 

 

1.301

 

 

 

1.952

 

 

 

2.602

 

 

 

1.952

 

 

 

2.602

 

 

 

3.903

 

 

 

 

 

22/1

 

 

 

 

 

26/1-i

Elli ve daha fazla çalışanın

bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmaması. İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamaması. (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

5.206

 

 

 

 

 

7.809

 

 

 

 

 

 

 

22/2-3

 

 

 

 

 

 

26/1-i

Altı aydan fazla süren asıl

işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.

 

 

 

 

 

 

2.603

 

 

 

 

 

 

3.254

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

 

2.603

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

 

5.206

 

 

 

 

 

 

3.905

 

 

 

 

 

 

5.206

 

 

 

 

 

 

7.809

 

 

 

 

 

 

 

23/2

 

 

 

 

 

 

 

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu

iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonun yönetim tarafından sağlanmaması. Yönetimin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmaması. Bu uyarılara uymayan işverenlerin Bakanlığa bildirilmemesi.

 

 

 

 

 

 

 

6.511

 

 

 

 

 

 

 

8.139

 

 

 

 

 

 

 

9.767

 

 

 

 

 

 

 

6.511

 

 

 

 

 

 

 

9.767

 

 

 

 

 

 

 

13.022

 

 

 

 

 

 

 

9.767

 

 

 

 

 

 

 

13.022

 

 

 

 

 

 

 

19.533

 

 

 

24/2

 

 

 

26/1-k

Ölçüm inceleme ve araştırma

yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması

 

 

 

6.511

 

 

 

8.139

 

 

 

9.767

 

 

 

6.511

 

 

 

9.767

 

 

 

13.022

 

 

 

9.767

 

 

 

13.022

 

 

 

19.533

 

 

 

 

25/6

 

 

 

 

26/1-l

İşin durdurulması sebebiyle işsiz

kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

 

 

 

1.055

Aykırılığın devam ettiği her bir ay

için

1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
 

 

 

 

29

 

 

 

 

26/1-m

Büyük kaza önleme politika

belgesi  hazırlanmaması.

65.122 81.403 97.683 65.122 97.683 130.244 97.683 130.244 195.366
Güvenlik raporunu hazırlayıp

Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerinde faaliyete geçilmesi.

 

104.196

 

130.245

 

156.294

 

104.196

 

156.294

 

208.392

 

156.294

 

208.392

 

312.588

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen  işyerinin açılması. 104.196 130.245 156.294 104.196 156.294 208.392 156.294 208.392 312.588
Durdurulan işyerinde faaliyete

devam edilmesi.

104.196 130.245 156.294 104.196 156.294 208.392 156.294 208.392 312.588
 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen

yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri  yerine getirmemek. (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

 

 

1.301

 

 

1.626

 

 

1.952

 

 

1.301

 

 

1.952

 

 

2.602

 

 

1.952

 

 

2.602

 

 

3.903

 

26/1-o

Çalışanlarına standartlara uygun

ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek (çalışan başına).

 

527

 

527

 

527

 

527

 

527

 

527

 

527

 

527

 

527

 

 

26/1-ö

Yer altı maden işletmelerinde

çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmaması (çalışan başına)

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

 

527

 

6. 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi

,

Bekar çalışan:

Uygulandığı dönem Tutar (TL)
01.01.2017-31.12.2017 133,31
01.01.2016-31.12.2016 123,53
01.01.2015-31.12.2015 90,11
01.01.2014 – 31.12.2014 80,33
01.01.2013 – 31.12.2013 73,40
01.01.2012 – 31.12.2012 66,49

 

Evli çalışan: 

2017 yılı

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5 veya daha fazla

Çalışıyor

133,31

153,31

173,31

199,97

213,30

226,63

Çalışmıyor

159,98

179,97

199,97

226,63

226,63

226,63

2016 yılı

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5 veya daha fazla

Çalışıyor

123,53

142,05

160,58

185,29

197,64

209,99

Çalışmıyor

148,23

166,76

185,29

209,99

209,99

209,99

2015 yılı

► 01.05.2015-31.12.2015 dönemi 

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5 veya daha fazla

Çalışıyor

90,11

103,63

117,15

135,17

144,18

153,19

Çalışmıyor

108,14

121,65

135,17

153,19

153,19

153,19

 

► 01.01.2015-30.04.2015 dönemi (FASULYE)

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5

6 veya daha fazla

Çalışıyor

90,11

103,63

117,15

126,16

135,17

144,18

153,19

Çalışmıyor

108,14

121,65

135,17

144,18

153,19

153,19

153,19

 

2014 yılı

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5

6 veya daha fazla

Çalışıyor

80,33

92,37

104,42

112,46

120,49

128,52

136,55

Çalışmıyor

96,39

108,44

120,49

128,52

136,55

136,55

136,55

 

2013 yılı

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5

6 veya daha fazla

Çalışıyor

73,40

84,40

95,41

102,75

110,09

117,43

124,77

Çalışmıyor

88,07

99,08

110,09

117,43

124,77

124,77

124,77

 

2012 yılı

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5

6 veya daha fazla

Çalışıyor

66,49

76,46

86,43

93,08

99,73

106,38

113,03

Çalışmıyor

79,79

89,76

99,73

106,38

113,03

113,03

113,03