Content:

​​​​KPMG Türkiye vergi profesyonelleri tarafından hazırlanan bu broşürde, para ve sermaye piyasalarındaki çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarından 2014 takvim yılında elde edilen gelirlerin gerçek kişi yatırımcılar tarafından beyanı ve vergilendirme esasları hakkında açıklama ve örneklere yer verilmektedir.​​

Rehberi indirmek için tıklayınız​​​

Date: 16.03.2015
KisaAciklama: Para ve sermaye piyasaları kaynaklı gelirlerin vegilendirilmesi rehberi güncellendi…