” Bilindiği üzere, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği” (Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ),